Ändringsanmälan till föreningsregistret

Registrerade föreningar ska hålla sina adressuppgifter och övriga uppgifter uppdaterade i föreningsregistret.

Kontrollera föreningens uppgifter

Du kan kontrollera registeruppgifterna i vår informationstjänst Föreningsnätet. Där kan du kostnadsfritt se föreningens registernummer, hemort, första registreringsdag och senaste registreringsdag (om datumet är den 28 december 1998 eller senare) samt bearbetningssteg, dvs. anmälningarnas handläggningsfas. Att kontrollera övriga uppgifter är avgiftsbelagt. Genom att köpa ett e-registerutdrag i tjänsten kan du kontrollera till exempel namntecknaruppgifterna. Föreningens stadgar är också tillgängliga i tjänsten om de har registrerats 2011 eller senare. Gå till Föreningsnätet.

Om föreningen har ett FO-nummer, hittar du uppgifter om den även i Företags- och organisationsdatasystemets (FODS, YTJ) söktjänst. Gå till företagssökningen.

Anmäl ändringar

Lämna in en ändringsanmälan till föreningsregistret när en registrerad förenings

  • adress ändras
  • stadgar ändras
  • namntecknare ändras.

Om föreningens namn ändras, måste också stadgarna ändras.

Du kan anmäla ändringarna antingen på nätet eller på pappersblankett. E-anmälan är alltid förmånligare än pappersanmälan.

Läs mer om ändringsanmälningar som gäller


Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2017