E-anmälan till föreningsregistret

Med hjälp av vår e-tjänst kan du lämna in en anmälan om stadgeändring, adressändring, ändring av namntecknare och upplösning.

Anmälningarna till föreningsregistret ska alltid undertecknas av föreningens styrelseordförande. För att kunna lämna in en e-anmälan ska styrelseordföranden ha personliga nätbankskoder som inte är gemensamma med en annan person.

Du kan identifiera dig samt betala och underteckna din anmälan med alla finländska bankers nätbankskoder. Du kan även underteckna med ditt mobil-id och betala med kreditkort (Visa/MC).

Du betalar avgiften för e-anmälan i e-tjänsten.

Gå till e-anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2016