Ändring av namntecknare

Styrelseordföranden i föreningen har rätt att teckna föreningens namn ensam, om stadgarna inte bestämmer att ordförandens namnteckningsrätt endast gäller tillsammans med en annan namntecknare.

Rätten kan begränsas i stadgarna så att två eller flera personer endast tillsammans har rätt att teckna namnet.

Upphörande av ett i föreningsregistret antecknat uppdrag (egen avgång)

Namntecknare enligt föreningens stadgar och förordnade namntecknare

Till föreningsregistret anmäls namntecknare av två slag: namntecknare enligt föreningens stadgar och förordnade namntecknare.

Namntecknare enligt föreningens stadgar: Om föreningens stadgar bestämmer att en viss ställning i föreningen ger namnteckningsrätt, är det fråga om en namntecknare enligt föreningens stadgar. Även styrelseordföranden är namntecknare enligt föreningens stadgar.

Förordnade namntecknare: Föreningens stadgar kan bestämma att de personer har rätt att teckna föreningens namn som har fått en särskilt beviljad personlig rätt därtill av styrelsen. I detta fall är det fråga om förordnade namntecknare.

Anmäl ändringar av namntecknare till föreningsregistret antingen på nätet eller på pappersblankett. Anmälan ska undertecknas av styrelseordföranden. Om föreningen anmäler en ny ordförande ska han/hon underteckna anmälan.

Om ändringen anmäls på pappersblankett, kan styrelseordföranden befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt. Läs mer om fullmakt.

Namntecknarna antecknas i registret enligt de gällande stadgar som finns registrerade i föreningsregistret.

Du kan inte anmäla en ändring av namntecknare på blanketten där du anmäler en stadgeändring. Däremot ska du lämna in separata anmälningar om båda ändringarna. Om föreningen ändrar det i stadgarna bestämda namnteckningssättet, registreras stadgeändringen före ändringen av namntecknare.

E-anmälan är förmånligare än pappersanmälan

Behandlingsavgiften för e-anmälan är lägre än avgiften för pappersanmälan.

Vid e-anmälan betalar du behandlingsavgiften med nätbankskoder eller kreditkort. Om du anmäler en ändring av namntecknare på pappersblankett, ska du betala behandlingsavgiften innan du skickar in anmälan för att få kvitto, som ska bifogas till anmälan.

Behandlingsavgifterna bestäms så här:

  • Om föreningen anmäler en ändring av ordförande eller namntecknare på nätet, är behandlingsavgiften 20 euro.
  • Om föreningen anmäler en ändring av ordförande eller namntecknare på pappersblankett, är behandlingsavgiften 40 euro.

Se våra betalningsanvisningar. Gå till våra blanketter.

Lämna in en e-anmälan.

Upphörande av ett i föreningsregistret antecknat uppdrag (egen avgång)

Den som har antecknats i föreningsregistret och som antingen själv har avgått eller vars uppdrag annars har upphört kan numera själv lämna in anmälan om detta.

Den här anmälan kan du för närvarande endast lämna in på pappersblankett.

Anmälan är avgiftsfri.

Gå till våra blanketter.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan i fråga till föreningsregistret. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till föreningsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.05.2018