Ändring av stadgar

Ändringar av föreningens stadgar ska anmälas till föreningsregistret antingen på nätet eller på pappersblankett.

Styrelseordföranden i föreningen ska underteckna blanketterna. Om stadgeändringen anmäls på pappersblankett, kan styrelseordföranden befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan.

Ordföranden som undertecknar anmälan eller fullmakten måste vara antecknad som den nuvarande ordföranden i föreningsregistret vid tillfället för registreringen av stadgeändringen. Läs mer om ändring av namntecknare.

Stadgeändringen träder i kraft så snart den har antecknats i föreningsregistret.

Läs mer om hur en stadgeändring går till i en förening.

E-anmälan

Behandlingsavgiften för e-anmälan är lägre än avgiften för pappersanmälan.

Vid e-anmälan betalar du behandlingsavgiften med nätbankskoder eller kreditkort.

Om du lämnar in en e-anmälan om stadgeändring, bestäms behandlingsavgiften så här:

  • Om stadgarna inte är förhandsgranskade, är avgiften 85 euro.
  • Om stadgarna är förhandsgranskade, är avgiften 35 euro.

Observera att våra stadgemodeller inte räknas som förhandsgranskade stadgar. Läs mer om förhandsgranskning av stadgar mot avgift.

För att logga in i vår e-tjänst ska du använda dina egna nätbankskoder. Behandlingsavgiften kan dock betalas från föreningens konto. Se våra betalningsanvisningar.

Lämna in en e-anmälan.

Pappersanmälan

Om du anmäler en stadgeändring på pappersblankett, bestäms behandlingsavgiften så här:

  • Om stadgarna inte är förhandsgranskade, är avgiften 150 euro.
  • Om stadgarna är förhandsgranskade, är avgiften 50 euro.

Observera att våra stadgemodeller inte räknas som förhandsgranskade stadgar. Läs mer om förhandsgranskning av stadgar mot avgift.

Betala behandlingsavgiften innan du skickar ut pappersanmälan för att få kvitto som ska bifogas till anmälan. Se våra betalningsanvisningar.

Bifoga till din anmälan

  • de ändrade stadgarna i sin helhet
  • kvitto (eller dess kopia) på den betalda avgiften om du använder pappersblankett
  • Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt. Läs mer om fullmakt.

Gå till våra blanketter.

Ytterligare information om ändring av stadgar

Läs mer om ändring av stadgar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.05.2017