Ändring av föreningens adress

Styrelseordföranden i föreningen undertecknar anmälan om adressändring.

Det är gratis att anmäla ändringen.

Om ändringen anmäls på pappersblankett, kan styrelseordföranden befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt. Läs mer om fullmakt.

Om föreningen har ett FO-nummer, dvs. om den är registrerad i Skatteförvaltningens register eller PRS handelsregister, anmäl ändringarna till PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem (YTJ). Anmäl ändringarna på blankett Y4. Öppna blanketten (pdf).

Föreningsregistret hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet, och de ändringar som du anmäler på Y-blanketter förmedlas därför inte till föreningsregistret. Du ska lämna in en separat ändringsanmälan till föreningsregistret.

Du kan anmäla ändringarna antingen på nätet eller på pappersblankett. Gå till våra blanketter.

Lämna in en e-anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.07.2016