Upplösning av förening

En förening anses upplöst när upplösningen har antecknats i föreningsregistret.

I regel upplöses en förening genom likvidationsåtgärder enligt 40 § i föreningslagen. Läs mer i författningsdatabasen FINLEX.

Först reder föreningen upp allt på sitt eget håll. Som avslutning på likvidationsförfarandet ska upplösningen anmälas till föreningsregistret.

Läs våra anvisningar om att lämna in en anmälan om upplösning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.08.2016