Föreningsregistrets rådgivning

Föreningsregistrets rådgivning svarar på dina frågor om anmälningar och ansökningar till föreningsregistret. Rådgivningen ger också handledning i att använda e-tjänsterna.

Föreningsregistrets webbsidor

Avsikten är att anvisningarna om hur anmälningarna görs ska vara tillgängliga på våra webbsidor för alla föreningar. För närvarande finns det anvisningar till exempel i följande ärenden:

Vid behov kan du ge feedback på anvisningarna på våra webbsidor, t.ex. om en anvisning är bristfällig eller om någon viktig anvisning saknas. Ge feedback.

Rådgivning per telefon och e-post

Vår rådgivnings- och informationstjänst, tfn 029 509 5959, är öppen vardagar kl. 9.00–16.15. Vi svarar på dina frågor om anmälningsärenden och ger handledning och information.

Du kan även be om anvisningar per e-post på neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi.

Rådgivningen i anmälningsärenden har begränsats

Förvaltningslagen sätter gränser för vilka ärenden vår kundservicepersonal kan handleda kunder i. Därmed kan personalen i anmälningsärenden endast svara på följande frågor:

  • Hur lämnar jag in en anmälan?
  • Vilken blankett ska jag använda?
  • Vilka bilagor eller handlingar behöver jag för anmälan?
  • Vad kostar handläggningen?
  • Hur går handläggningsprocessen till och vilka steg ingår i den?
  • Hur framskrider ärendet på Patent- och registerstyrelsen (PRS), vem handlägger det och hur lång är den beräknade handläggningstiden?
  • Vad är registrets betydelse och vilka rättsliga verkningar följer av registreringen?

I föreningsregistrets rådgivning lägger vi vikt på att behandla kunderna jämlikt och rättvist. Därför är det bra att komma ihåg följande:

  • Föreningsregistrets rådgivare är inte skyldiga att fylla i blanketter eller upprätta handlingar för kunderna. Vi granskar inte heller blanketter eller deras bilagor på förhand. Rådgivarna kan inte förutse vilken framgång en enstaka anmälan eller ansökan faktiskt kommer att ha.
  • Vår rådgivning gäller endast ärenden som rör föreningsregistret. Mer omfattande juridiska frågor kan föreningsregistrets rådgivare inte svara på.


Utskriftsversion
Uppdaterad 31.05.2016