PRS förordnar att föreningen ska upplösas

En medlem i föreningen eller någon annan som saken berör kan ansöka om förordnande av upplösning av föreningen hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).
PRS kan förordna att föreningen ska upplösas i följande fall:

Om PRS förordnar att föreningen ska upplösas och förordnar en likvidator för föreningen, måste likvidatorn vidta likvidationsåtgärder. Läs mer om likvidationsåtgärder i 41 § 3 mom. i föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

När likvidationsförfarandet är slutfört, ska likvidatorn anmäla upplösningen till föreningsregistret. Läs våra anvisningar för anmälan om upplösning.

Hur ansöker jag om förordnande av upplösning av föreningen?

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS förordnar att föreningen ska upplösas och motivera din begäran.

Ange i ansökan om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna, och föreslå en viss person till likvidator.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 180 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din ansökan.

Se våra betalningsanvisningar för behandlingsavgifter.

Vem undertecknar anmälan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka ansökan och kvittot på betald behandlingsavgift till

Patent- och registerstyrelsen
Föreningsregistret
00091 PRH.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019