Gå direkt till innehållet
Meny

Avgiftsbelagd förhandsgranskning av föreningens stadgar

Patent- och registerstyrelsens (PRS) förhandsgranskning av stadgar lämpar sig särskilt för föreningar som tillhör ett förbund. Också andra föreningar kan vid behov ansöka om förhandsgranskning hos PRS, till exempel när det gäller ett ovanligt stadgeförslag.

Förhandsgranskning berör följande fall:

  • en ny förening bildas
  • en registrerad förening ändrar sina stadgar.

Gör så här:

  1. Lämna in en ansökan om förhandsgranskning av stadgar till PRS. PRS förhandsgranskningsbeslut är giltigt i två år.
  2. När PRS har förhandsgranskat föreningens stadgar, måste föreningen godkänna stadgarna på sitt möte.
  3. Lämna in stadgarna till föreningsregistret antingen med etableringsanmälan eller ändringsanmälan.

Obs! Våra stadgemodeller, det vill säga mallar för föreningens stadgar, är inte förhandsgranskade. Läs mer om våra stadgemodeller.

Läs också våra anvisningar om skrivformen i stadgarna.

Hur ansöker jag om förhandsgranskning av stadgar?

Ansök om förhandsgranskning med en fritt formulerad ansökan som anger följande:

Önskad tid för handläggningen av ansökan, om den är något annat än en månad från det att ansökan har kommit in. Vi förhandsgranskar stadgarna inom en månad från det att ansökan har kommit in eller, om möjligt, inom den önskade tidsramen.

Förutom den önskade tidsramen ska du ange följande:

  • kontaktpersonens adress, e-post och telefonnummer
  • de stadgar som ska granskas
  • kvitto på betald behandlingsavgift.

Föreningens styrelseordförande eller en annan person med rätt att företräda föreningen undertecknar ansökan eller kan befullmäktiga någon annan att underteckna.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka ansökan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen
Föreningsregistret
00091 PRH

Vad kostar förhandsgranskning?

Förhandsgranskning kostar 385 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Obs! Avgiften för förhandsgranskning täcker inte behandlingsavgiften för etableringsanmälan eller anmälan om stadgeändring. Se prislistan över våra behandlingsavgifter.

Vad ska jag göra när PRS har godkänt stadgarna vid förhandsgranskningen?

När du bildar en förening

Lämna in föreningens etableringsanmälan på pappersblankett. Gå till anvisningen Föreningens etableringsanmälan på pappersblankett

När en registrerad förening ändrar sina stadgar

Gå till anvisningen om ändring av föreningens stadgar.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024