Oregistrerade föreningar har inte rättskapacitet

Rättskapacitet innebär att en förening kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter.

Enligt den finländska föreningsfriheten kan en förening utöva verksamhet även i oregistrerad form. Om föreningens verksamhet grundar sig på informell samvaro och om föreningens penningrörelse är obetydlig, kan föreningen vara oregistrerad.

En oregistrerad förening har inte rättskapacitet och den kan inte

  • vara part i rättegångar
  • ingå avtal eller andra rättsliga åtgärder
  • ha egendom i sitt namn.

De som deltar i eller bestämmer om en oregistrerad förenings verksamhet är personligen och gemensamt ansvariga för den.

Läs mer:

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2013