Genom registrering får föreningen rättskapacitet

Rättskapacitet innebär att en förening kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter.

Föreningen får rättskapacitet när den registreras. Rättskapaciteten upphör när föreningen stryks från registret på grund av upplösning eller nedläggning.

En registrerad förening kan

 • ingå förbindelser och avtal
 • uträtta ärenden vid domstolar och hos andra myndigheter
 • inneha fast egendom
 • driva handel
 • ta emot donationer
 • ordna offentliga nöjestillställningar, lotterier och allmänna penninginsamlingar
 • vara medlem i en annan förening eller aktieägare i ett aktiebolag
 • utöva verksamhet utomlands.

En registrerad förenings verksamhet ska vara organiserad, stadgeenlig och följa föreningslagen och annan lagstiftning som eventuellt berör föreningens verksamhet.

En registrerad förening har

 • en styrelse vald vid styrelsemötet
 • revisorer
 • en väl skött bokföring
 • möten som förordnas i stadgarna samt
 • medlemmar som har rätt att delta i beslutsfattandet och övervaka föreningens verksamhet.

Medlemmarna i en registrerad förening har rätt att

 • delta i föreningens verksamhet
 • delta i beslutsfattandet genom att använda sin rösträtt
 • bli vald till föreningens organ
 • övervaka föreningens verksamhet.

En registrerad förenings medlemmar svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.

Läs mer:

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.07.2016