Avgiftsbelagd förhandsgranskning av religionssamfundets samfundsordning

Ett religionssamfund eller samfundets stiftare kan ansöka om förhandsgranskning av samfundsordningen eller dess ändring hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Vi utför en förhandsgranskning om samfundets storlek, vikten av samfundsordningens ändring eller annat sådant ger anledning till det.

Vi förhandsgranskar inga stadgar för lokalsamfund.

Förhandsgranskad samfundsordning registreras som en del av etablerings- eller ändringsanmälan

När vi har utfört förhandsgranskningen, måste religionssamfundet eller dess stiftare godkänna den förhandsgranskade samfundsordningen. Efter detta ska religionssamfundet anmäla samfundsordningen för registrering hos PRS som en del av sin etableringsanmälan eller sin anmälan om ändring av samfundsordningen.

Förhandsgranskningen är giltig i två år från PRS beslut.

Vad kostar det?

Förhandsgranskning kostar 350 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din ansökan.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur ansöker jag om förhandsgranskning?

Skriv en fritt formulerad ansökan där du anger följande:

  • religionssamfundets namn och eventuella registernummer
  • motivering till varför förhandsgranskning behövs
  • kontaktpersonens postadress och eventuella andra kontaktuppgifter.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av en av stiftarna i det religionssamfund som ska registreras.

Om sökanden är ett redan registrerat religionssamfund, ska en behörig person underteckna ansökan på samfundets vägnar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till ansökan

  • den samfundsordning som ska granskas
  • kvitto på betald behandlingsavgift.

Skicka ansökan till PRS per post

Skicka ansökan med bilagor till

Patent- och registerstyrelsen
Registret över religionssamfund
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019