Etableringsanmälan för religionssamfundets lokalsamfund

Samfundsordningen för ett religionssamfund kan innehålla en bestämmelse om att samfundet indelas i församlingar eller andra lokalsamfund.

Samfundet kan registrera sina lokalsamfund i registret över religionssamfund.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Använd blanketten nedan för lokalsamfundets etableringsanmälan.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 150 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer om våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till etableringsanmälan

  • eventuella stadgar för lokalsamfundet
  • kvitto på betald behandlingsavgift.
Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2019