Etableringsanmälan för religionssamfundets lokalsamfund

Samfundsordningen för ett religionssamfund kan innehålla en bestämmelse om att samfundet indelas i församlingar eller andra lokalsamfund.

Samfundet kan registrera sina lokalsamfund i registret över religionssamfund.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Använd blanketten nedan för lokalsamfundets etableringsanmälan.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 150 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer om våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till etableringsanmälan

  • eventuella stadgar för lokalsamfundet
  • kvitto på betald behandlingsavgift.
Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2019