Etableringsanmälan för religionssamfundets lokalsamfund

Samfundsordningen för ett religionssamfund kan innehålla en bestämmelse om att samfundet indelas i församlingar eller andra lokalsamfund.

Samfundet kan registrera sina lokalsamfund i registret över religionssamfund.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Lämna in församlingens / lokalsamfundets etableringsanmälan (innehåller blankett Y1a, bilageblankett 12C och personuppgiftsblankett). Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Församlingens / lokalsamfundets etableringsanmälan (innehåller blankett Y1a, bilageblankett 12C och personuppgiftsblankett).

Vem undertecknar anmälan?

Religionssamfundets styrelseordförande undertecknar anmälan. Om samfundets styrelse har anmälts till registret, kan även någon annan styrelsemedlem underteckna anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 180 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer om våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till etableringsanmälan

  • eventuella stadgar för lokalsamfundet
  • kvitto på betald behandlingsavgift.
Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 24.09.2019