Etableringsanmälan för religionssamfundets lokalsamfund

Samfundsordningen för ett religionssamfund kan innehålla en bestämmelse om att samfundet indelas i församlingar eller andra lokalsamfund.

Samfundet kan registrera sina lokalsamfund i registret över religionssamfund.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Obs! Föreningsregistret kommer att vara stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och då är det inte möjligt att lämna in anmälningar. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före kl. 19.00 onsdagen 28 augusti. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti. Du kan börja använda de nya tjänsterna och Y-blanketterna 18 september. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.

Använd blanketten nedan för lokalsamfundets etableringsanmälan.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 180 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer om våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till etableringsanmälan

  • eventuella stadgar för lokalsamfundet
  • kvitto på betald behandlingsavgift.
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019