Föreningens FO-nummer

Alla föreningar som antecknats i föreningsregistret vid PRS fick ett företags- och organisationsnummer, det vill säga FO-nummer, den 18 september 2019. Samtidigt slopades föreningsregisternummer.

Om föreningen hade ett FO-nummer före 18 september 2019, förblir numret oförändrat.

Nya föreningar som anmäls till föreningsregistret får ett FO-nummer genast när föreningens etableringsanmälan har antecknats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Vi skickar inget separat meddelande om utfärdandet av FO-numret. Du kan se FO-numret i företagssökningen på ytj.fi under föreningens namn ungefär två arbetsdagar efter att etableringsanmälan har lämnats in. Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi

Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är ett datasystem som Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen upprätthåller tillsammans.

Företags- och organisationsdatasystemet omfattar de företag och sammanslutningar som har antecknats i

  • PRS handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister
  • Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister eller register över mervärdesskattepliktiga
  • samt de företag och sammanslutningar om vilka en etableringsanmälan har lämnats in men som ännu inte har antecknats i ovannämnda register.

Ny förening och FO-nummer

Om du lämnar in föreningens etableringsanmälan till föreningsregistret på nätet, får du ett FO-nummer för din förening genast efter att du undertecknat och betalat anmälan i vår e-tjänst.

Om du gör föreningens etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Allmänt om FO-nummer

FO-numret specificerar föreningen men ger inte någon information om vilka register föreningen har antecknats i.

Numret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-1. Det finns inget separat handelsregister-, föreningsregister- eller stiftelseregisternummer.

Du kan kontrollera FO-numret i företagssökningen på ytj.fi. Tjänsten är avgiftsfri. Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019