Föreningens FO-nummer

En förening får ett företags- och organisationsnummer, det vill säga FO-nummer, när den har anmält sig till handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller till Skatteförvaltningens register.

FO-numret antecknas i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Föreningsregistret ingår inte i detta system, och därför förmedlas inga föreningsuppgifter eller ändringar från föreningsregistret till företagssökningen på ytj.fi. På motsvarande sätt förmedlas inte de ändringar som du anmäler på Y-blanketter eller i e-tjänsten på ytj.fi till föreningsregistret.

Exempel: Om du anmäler föreningens nya adress till föreningsregistret, visas den nya adressen inte i e-tjänsten på ytj.fi.

När PRS antecknar en förening i föreningsregistret, får föreningen inte ett FO-nummer utan ett sexsiffrigt registernummer. FO-numret ersätter inte registernumret och ger inte föreningen rättskapacitet.

När får en förening ett FO-nummer?

Föreningen får ett FO-nummer i följande fall:

  1. Föreningen behöver ett FO-nummer för beskattning eller kommunikation med myndigheter och lämnar därför in en etableringsanmälan till Skatteförvaltningen.
  2. Föreningen behöver ett FO-nummer för att idka näring och lämnar därför in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Hur ansöker jag om ett FO-nummer?

Anvisningar till föreningar för ansökan om ett FO-nummer finns på webbplatsen ytj.fi. Gå till ytj.fi och läs anvisningarna om hur du ansöker om ett FO-nummer för din förening.

Hur anmäler jag ändringar för en förening som har ett FO-nummer?

Om din förening har ett FO-nummer, måste du anmäla föreningens ändringar till företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Gå till ytj.fi och läs anvisningarna om hur du anmäler ändringarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.03.2019