Grundanmälan för ny förening

Du kan anmäla en förening till föreningsregistret antingen på nätet eller på pappersblankett.

En förening kan bildas av minst tre fysiska personer eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Fysiska personer ska ha fyllt 15 år och vara stadgeenliga röstberättigade medlemmar. Sammanslutningar med rättshandlingsförmåga är bland annat registrerade föreningar, aktiebolag, andelslag, öppna bolag och stiftelser samt offentligrättsliga samfund, såsom kommuner, staten eller evangelisk-lutherska eller ortodoxa församlingar.

E-anmälan

Du kan lämna in din anmälan på nätet genom att använda antingen vårt etableringspaket eller en grundanmälan. Läs mer om e-anmälan.

Pappersanmälan

Du kan också lämna in din anmälan till föreningsregistret på en officiell pappersblankett.

Styrelseordföranden undertecknar anmälan, och den ska förses med följande bilagor:

  • stiftelseurkunden
  • stadgarna
  • kvitto (eller dess kopia) på betald behandlingsavgift.

Bland våra stadgemodeller kan du välja den modell som passar föreningens syfte och fylla i föreningens namn, hemort, syfte, verksamhetsformer och styrelsestorlek i paragraferna. Se våra anvisningar om stadgar.

Gå till våra blanketter och stadgemodeller för att lämna in en grundanmälan.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är lägre om du lämnar in grundanmälan på nätet. Avgiften beror också på om vi på Patent- och registerstyrelsen (PRS) har förhandsgranskat föreningens stadgar eller inte. Observera att våra stadgemodeller inte räknas som förhandsgranskade stadgar. Läs mer om förhandsgranskning.

Behandlingsavgiften för grundanmälan bestäms så här:
  • Avgiften för e-anmälan är 85 euro om stadgarna inte är förhandsgranskade.
  • Avgiften för e-anmälan är 30 euro om stadgarna är förhandsgranskade.
  • Avgiften för pappersanmälan är 150 euro om stadgarna inte är förhandsgranskade.
  • Avgiften för pappersanmälan är 50 euro om stadgarna är förhandsgranskade.

Det finns separata betalningsanvisningar för e-anmälan och för pappersanmälan. Se våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2017