E-anmälan för att bilda en förening

Du kan enkelt registrera din förening med hjälp av vårt elektroniska etableringspaket. Etableringspaketet skapar lagenliga stadgar till din förening utifrån dina val. Läs mer om etableringspaket.

Om du vill ta med mer sällsynta bestämmelser i din förenings stadgar eller om du utnyttjar gamla stadgar, kan du lämna in grundanmälan utan att använda vårt etableringspaket. Observera då föreningslagens tvingande bestämmelser om innehållet i stadgarna. Bekanta dig med anvisningarna om stadgarna.

Oberoende av om anmälan sker via etableringspaketet eller en elektronisk grundanmälan ska grundarna underteckna stiftelseurkunden med sina personliga nätbankskoder. Föreningens ordförande ska underteckna den egentliga e-anmälan med sina personliga nätbankskoder.

Tjänsten innehåller en färdig modell för en stiftelseurkund som du också kan skriva ut, underteckna och skicka per post till föreningsregistret. Adressen är Patent- och registerstyrelsen, Föreningsregistret, 00091 PRH.

Kom ihåg att betala behandlingsavgiften i e-anmälningstjänsten så att anmälan tas upp till behandling.


Utskriftsversion
Uppdaterad 30.11.2017