Skrivformen i stadgarna

Vi handlägger stadgarna med hjälp av en optisk läsare. För att den optiska läsningen ska lyckas och handläggningen således ske rätt till, ska stadgarna vara så läsbara som möjligt. Texten får inte markeras med exempelvis fet stil eller kursiv, och den får inte heller innehålla andra formateringar som textbehandlingsprogram ger möjlighet till, såsom indrag eller avstavning. Bäst är så kallad råtext. Vi rättar inte eventuella stavfel i din text vid den optiska läsningen eller under handläggningen.

Den optiska läsningen går avsevärt långsammare också om stadgarna innehåller

 • innehållsförteckningar
 • sidnumrering
 • eventuella logotyper eller andra figurer
 • sidhuvuden och sidfötter.

Du behöver inte bifoga protokoll eller protokollsutdrag när du lämnar in din anmälan.

Anvisningar om att skriva stadgar

Med hjälp av följande tips blir den optiska läsningen enklare och handläggningen av stadgarna snabbare:

 • Markera onumrerade förteckningar med bindestreck (-).
 • Ersätt tankstreck (– —) med bindestreck (-).
 • Ersätt bråktal, såsom ½ och ¼, genom att skriva ut dem, alltså 1/2 och 1/4.
 • Om möjligt, skriv ut < och >, till exempel
 • i stället för "n < x" skriv "n är mindre än x"
 • i stället för "n > x" skriv "n är större än x"
 • Gör inte tabellerna mindre för att få in dem på en sida – texten i dem ska vara av samma storlek som på övriga ställen i stadgarna.
 • Använd så korta rubriker i tabellkolumnerna som möjligt.
 • Tabellerna ska innehålla högst 7 kolumner, om möjligt.

Stadgarna får inte innehålla sådana tecken som kan tolkas vara kontrolltecken för datorer eller som inte syns rätt på en utskrift (t.ex. turkiska İ, ı och rumänska Ș, ș, Ț, ț).

 • Tillåtna tecken är
   • de inhemska bokstäverna (a–ö och A–Ö)
   • siffrorna 0–9
   • de flesta andra bokstäver med diakritiska tecken, t.ex. Ā ā ă Ą ą Ć ć
   • de vanligaste skiljetecknen: punkt, frågetecken, utropstecken, komma, kolon, mellanslag, det vill säga blankt tecken, samt enkelt citattecken (').

Så lägger du stadgarna till din e-anmälan

Vid e-anmälan ska du kopiera stadgetexten från textbehandlingsprogrammet och föra den till ifyllningsfältet på anmälningssidan. Du kan göra detta till exempel på de flesta Windows-datorer genom att markera hela stadgetexten (Ctrl + A), kopiera den till datorns klippbord (Ctrl + C) och klistra in den sedan i fältet på anmälningssidan (Ctrl + V).

Du kan inte bifoga några filer till din e-anmälan eller sätta länkar till texter på Internet.

Så lämnar du in stadgarna på papper

Om du använder pappersanmälan, ska du lämna in stadgarna som ensidiga blad i storlek A4. Pappret ska helst vara vanligt vitt kontorspapper (kopieringspapper) utan bakgrundsstämplar eller dylikt. Du kan klämma ihop bladen med en pappersklämma eller sätta dem till exempel i en plastficka. Häftning gör däremot handläggningen långsammare.

För att garantera läsbarheten ska stadgeutskriften vara ursprunglig och inte en kopia av en kopia. Handläggningen är långsammare också om stadgarna är handskrivna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2016