Tvåspråkiga föreningar

En förening kan i sina stadgar bestämma att föreningen är såväl svensk- som finskspråkig. En ny förening antecknas i registret på både svenska och finska om föreningen upprättar sina stadgar och lämnar in en anmälan på båda språken.

Om föreningen vill att stadgarna ska träda i kraft på både svenska och finska, bifoga till anmälan ett intyg av en auktoriserad translator över att stadgarna på svenska och finska har samma innehåll. Detta krav gäller både grundanmälningar och anmälningar om stadgeändring.

Du kan inte lämna in en grundanmälan för en tvåspråkig förening genom vår e-tjänst, utan du måste använda pappersblanketter. Detta gäller även en ändringsanmälan där du anmäler föreningens stadgar på både svenska och finska.

När en tvåspråkig förening lämnar in en anmälan till föreningsregistret på papper, fyll i såväl en svenskspråkig som en finskspråkig blankett för att anmäla ärendet på båda språken. Till exempel en ändring av namntecknare måste anmälas på både svenska och finska. Även om föreningen fyller i två blanketter, är det fråga om en och samma anmälan som vi handlägger för en och samma avgift.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2017