Föreningens FO-nummer

Vad är ett FO-nummer?

Företags- och organisationsnumret är ett nummer som myndigheten tilldelar en förening eller annat samfund då den/det införs i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (FODS). Företags- och organisationsnumret består av sju siffror, ett mellanstreck och en kontrollsiffra och har således formen 1234567-8.

FO-numret anger inte om föreningen har registrerats, utan det måste alltid kontrolleras i informationstjänsten Föreningsnätet.

FO-numret ersätter inte föreningens registernummer och ger inte föreningen rättsförmåga.

När en förening antecknas i föreningsregistret får den ett sexsiffrigt registernummer.

När behöver en förening ett FO-nummer?

En förening behöver ett FO-nummer då den bedriver sådan verksamhet som ska anmälas till skatteförvaltningens register.

Sådan verksamhet kan t.ex. vara

  • verksamhet som arbetsgivare (skatteförvaltningens arbetsgivarregister, förskottsuppbördsregister)
  • momsbelagd verksamhet (skatteförvaltningens momsregister)

För att öppna ett bankkonto behöver föreningen inte ett FO-nummer.

Hur ansöker man om ett FO-nummer?

  • Ett FO-nummer ansöks med blankett Y1
  • På blanketten anmäls de register som föreningen vill anmäla sig till
  • Anmälan är avgiftsfri
  • Till anmälan ska fogas kopior av stiftelseurkunden och föreningens stadgar

Vilket FO-numret är får man veta efter ca två arbetsdagar från inlämnandet av anmälan. (FODS-informationstjänsten)

Föreningen kan lämna in en anmälan om ett FO-nummer innan den har införts i föreningsregistret.

Föreningsregistret är inte anslutet till företags- och organisationsdatasystemet. Därför uppdateras inte ändringar i föreningsregistret till FODS. Föreningen ska därför skilt lämna in en anmälan om t.ex. ändring av adressuppgifter eller föreningens namn till FODS (blankett Y4).

Mer information och blanketter: www.prh.fi, www.ytj.fi, www.vero.fi

Etableringsanmälan till handelsregistret

En förening får ett FO-nummer också när den låter sig registreras i handelsregistret. En förening ska lämna in en etableringsanmälan om

  • föreningen har ett fast driftställe för att idka näring
  • föreningen har minst en arbetstagare i sin tjänst

Anvisningar om hur anmälan till handelsregistret görs (för anmälan tas ut en avgift)

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2016