Föreningens FO-nummer

Föreningsregistret hör inte enligt lagen till Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (FODS på ytj.fi). När en ideell förening förs in i föreningsregistret, får den inte ett FO-nummer utan ett sexsiffrigt registernummer.

Uppgifterna i föreningsregistret förmedlas inte till ytj.fi

Föreningarnas uppgifter och ändringarna i dem förmedlas inte från föreningsregistret till e-tjänsten på ytj.fi, och de ändringar som anmäls på Y-blanketter förmedlas inte till föreningsregistret. Om din förening har ett FO-nummer, ska du lämna in en separat anmälan på Y-blanketter om ändring av föreningens adressuppgifter eller namn till dem som berörs, t.ex. Skatteförvaltningen.

Mer information och blanketter: www.ytj.fi, www.vero.fi

När får en förening ett FO-nummer?

Föreningen får ett FO-nummer när den

  • behöver FO-nummer för beskattning eller kommunikation med myndigheter eller
  • gör etableringsanmälan till handelsregistret.

Läs anvisningarna för anmälan till Skatteförvaltningen och till handelsregistret på www.ytj.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.07.2018