Föreningens FO-nummer

Föreningsregistret hör inte enligt lagen till Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (FODS på ytj.fi). När en ideell förening förs in i föreningsregistret, får den inte ett FO-nummer utan ett sexsiffrigt registernummer.

Uppgifterna i föreningsregistret förmedlas inte till ytj.fi

Föreningarnas uppgifter och ändringarna i dem förmedlas inte från föreningsregistret till e-tjänsten på ytj.fi, och de ändringar som anmäls på Y-blanketter förmedlas inte till föreningsregistret. Om din förening har ett FO-nummer, ska du lämna in en separat anmälan på Y-blanketter om ändring av föreningens adressuppgifter eller namn till dem som berörs, t.ex. Skatteförvaltningen.

Mer information och blanketter: www.ytj.fi, www.vero.fi

När får en förening ett FO-nummer?

En ideell förening får ett FO-nummer om den antecknas i PRS handelsregister eller i Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga.

FO-numret ersätter inte föreningens registernummer och ger inte föreningen rättsförmåga.

Hur ansöker man om ett FO-nummer?

  • Använd blankett Y1 för att ansöka om ett FO-nummer.
  • Ange på blanketten de register som föreningen vill anmäla sig till.
  • Anmälan är avgiftsfri.
  • Bifoga kopior av stiftelseurkunden och föreningens stadgar till anmälan.

Föreningen får FO-numret ungefär två arbetsdagar efter att anmälan har lämnats in. Kontrollera FO-numret på www.ytj.fi.

Föreningen kan lämna in anmälan för att få ett FO-nummer innan den har införts i föreningsregistret.

Etableringsanmälan till handelsregistret

En förening får ett FO-nummer också när den låter sig registreras i handelsregistret. Föreningen ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om

  • föreningen har ett fast driftställe för att idka näring eller
  • föreningen har minst en arbetstagare i sin tjänst för att idka näring.

Läs våra anvisningar för anmälan till handelsregistret (anmälan är avgiftsbelagd).

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.07.2018