Gå direkt till innehållet
Valikko

Tips för e-anmälan

F: Vad kan man anmäla i e-tjänsten?

Du kan använda e-tjänsten för att

  • bilda en förening
  • anmäla uppgifter om namntecknare, styrelseordförande och styrelsemedlemmar
  • anmäla ändringar i föreningens kontaktuppgifter
  • anmäla ändring av föreningens namn eller hemort eller en annan stadgeändring
  • anmäla egen avgång från ett uppdrag som antecknats i föreningsregistret
  • svara på en rättelseuppmaning, dvs. göra de korrigeringar och kompletteringar som PRS begärt
  • lämna in föreningens nedläggningsanmälan (anmälan om upplösning).

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.


F: Vad kan man inte anmäla i e-tjänsten?

Du kan inte använda e-tjänsten för att lämna in anmälningar för tvåspråkiga föreningar, religionssamfund eller Centralhandelskammaren och handelskamrar.


I dessa fall lämna in anmälan på våra Y-blanketter.


F: Vem kan fylla i, underteckna eller betala anmälan?

Vem som helst kan på föreningens vägnar fylla i och sedan godkänna anmälan så att den kan undertecknas.


Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.


Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 haft möjlighet att anmäla styrelsen för registrering. Anmäl styrelsen till registret i fliken Styrelse.


Obs! Styrelsemedlemmar som endast anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.


När du anmäler en ny ordförande eller en ny styrelse, kan bara de här anmälda personerna underteckna anmälan i fråga.


Vem som helst kan betala anmälan.

F: Hur loggar jag in i tjänsten?

Du loggar in i e-tjänsten med något av följande:

  • dina personliga nätbankskoder
  • ditt personligt mobil-ID (mobilcertifikat)
  • ditt chipförsett personkort (EID-kort).

F: Hur sker anmälan?

Efter du har loggat in kommer du till din föreningssida. Om du är registrerad som namntecknare eller styrelsemedlem i föreningar, ser du en lista över föreningarna på sidan. På samma ingångssida ser du också eventuella halvfärdiga anmälningar som du har börjat fylla i tidigare. När du har börjat fylla i en etablerings- eller ändringsanmälan, får du ett ärendenummer för den. Spara ärendenumret för att underlätta anmälan.


Du kan anmäla en eller flera ärenden för registrering på samma gång. Du kan alltså uppdatera både stadgarna och namntecknarnas eller styrelsemedlemmarna uppgifter samtidigt.


När du har fyllt i anmälan, godkänn anmälan så att den kan undertecknas, om du inte själv är föreningens styrelseordförande eller en styrelsemedlem som anmälts till registret separat (det har varit möjligt att registrera styrelsemedlemmar sedan 18 september 2019). I tjänsten kan du skicka en inbjudan till att underteckna anmälan. Inbjudan skickas per e-post till den person som har rätt att underteckna anmälan.


Efter undertecknandet betalar man anmälan. Om betalare och undertecknare inte är samma person, kan man i tjänsten skicka en inbjudan till att betala anmälan. Inbjudan skickas till betalarens e-postadress.


Efter betalningen skickas anmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS).


F: Hur sparas de angivna uppgifterna i e-anmälan?

Tjänsten sparar de angivna uppgifterna automatiskt när du går till nästa sida. Det finns ingen Spara-knapp i tjänsten.


F: Vad ska jag ta hänsyn till vad gäller skrivformen i föreningens stadgar?

Stadgetexten ska vara fri från alla formateringar och markeringar.


Obs! Om du har problem med att bifoga stadgarna, lägg till stadgarna i e-tjänsten genom att först överföra dem till ett textredigeringsprogram, till exempel Notepad, på din dator. Läs våra anvisningar om skrivformen i stadgarna.


F: Vad händer efter att anmälan lämnats in?

Vi handlägger inlämnade anmälningar i den ordning de kommer in. Om anmälan måste korrigeras , skickar vi en rättelseuppmaning. När anmälan har registrerats, skickar vi ett registerutdrag till kontaktpersonen för anmälan eller till föreningens adress om ingen kontaktperson har anmälts.


I e-tjänsten kan du följa hur handläggningen av anmälan fortskrider och se vår eventuella rättelseuppmaning. Du kan även svara på rättelsuppmaning, dvs. göra de korrigeringar och kompletteringar som PRS begärt på elektronisk väg. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.


F: Var kan jag kontrollera föreningens uppgifter i registret?

Kontrollera i föreningsregisterutdraget om föreningens uppgifter är uppdaterade. Du kan köpa utdraget i föreningsregistrets informationstjänst. Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik


F: Vilka webbläsare fungerar e-tjänsten bäst i?

Föreningsregistrets e-tjänst fungerar bäst i webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.