Kontaktuppgifter till kundtjänst: handelsregistret och bokslut

Vi rekommenderar dig att använda våra e-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Handläggningstider och handläggningsstatus för anmälan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in. Gå till vår prognos för handläggningstider.

Du kan följa handläggningen av din handelsregisteranmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till tjänsten Virre.

Telefontjänst

Vår telefonrådgivning för handelsregister- och bokslutsärenden är öppen mån–fre kl. 9.00–15.00. Numret är 029 509 5040.

Vår telefonrådgivning för e-anmälningar är öppen mån–fre kl. 9.00–15.00. Numret är 029 509 5700.

Läs mer om samtalspriser till nummer som börjar på 0295.

Service via e-post

Obs! Anmälningar som lämnas in till handelsregistret på Y-blanketter tas inte upp till behandling om du lämnar in dem per e-post. Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller skicka en undertecknad pappersanmälan per post. Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Om du har frågor om handelsregister- och bokslutsärenden, kontakta vår rådgivning på neuvonta.kaupparekisteri(a)prh.fi.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Läs mer om handelsregistrets rådgivning i anmälnings- och registreringsärenden.

Läs mer om handelsregisterutdrag och andra informationstjänster.

Postadresser för anmälningar

Du kan

  • skicka in pappersanmälningar per post enligt anvisningarna i tabellen nedan eller
  • lämna in pappersanmälningar i vår postlåda på väggen av vårt kontorshus på Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors.
Postadress för anmälningar till handelsregistret PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Kompletteringar och korrigeringar till handelsregisteranmälningar som är under behandling PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset@prh.fi
Inlämningsadress för bokslutsanmälningar PRS, Bokslut, 00091 PRH

Per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.
Postadress för ansökningar PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Prislista och betalningsanvisningar

Gå till handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar.

PRS kundtjänst

Kundtjänstens adress är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Se kundtjänstens öppettider och andra kontaktuppgifter.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefontjänsten FöretagsFinland

Telefontjänsten FöretagsFinland ger information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag eller ändringar i verksamheten. Telefonnumret är 029 502 0501 (lna/msa).

Läs mer om telefontjänsten FöretagsFinland på Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2022