Kontaktinformation - nyttighetsmodeller

Kundservice

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefon

029 509 5040
mån-fre kl. 9.00-16.15

E-post

neuvonta.patentti(a)prh.fi

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Läs mer om rådgivning i nyttighetsmodellärenden.

Övrig kontaktinformation

Läs mer om våra bankförbindelser och betalningsanvisningar.

Se Patent- och registerstyrelsens övriga kontaktuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.12.2020