Kontaktuppgifter till föreningsregistrets kundtjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden. Läs mer om föreningsregistrets rådgivning.

Handläggningstider och handläggningsstatus för anmälan

PRS handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in. Läs mer om vår handläggningssituation.

Du kan följa handläggningen av din anmälan i föreningsregistrets e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Vi rekommenderar dig att använda våra e-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Kontaktuppgifter till tjänster

Om du har frågor, kontakta vår rådgivning via e-post: neuvonta.yhdistysasiat(a)prh.fi.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vår telefonrådgivning är öppen mån–fre kl. 9.00–15.00. Numret är 029 509 5040. Läs mer om samtalspriser till nummer som börjar på 0295.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Kundtjänstens adress är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Se kundtjänstens öppettider och andra kontaktuppgifter.

Begär åtgärd eller anmäl fel

Om föreningens uppgifter har registrerats på ett annat sätt än du anmält, meddela det till oss eller begär en åtgärd på vår webblankett. Välj vad ditt ärende gäller och gå till blanketten via länkarna nedan.

Obs! Om föreningen själv har anmält uppgifterna på ett felaktigt sätt eller uppgifterna har ändrats, lämna in en ändringsanmälan via föreningsregistrets e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Gör så här när du loggar in på webblanketten

  1. Välj nedan vad ditt ärende gäller och logga in på blanketten via länken.
  2. Ansökan om förordnande av upplösning av en förening: för att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  3. Övriga blanketter: skriv din e-postadress i fältet på inloggningssidan och tryck "Skicka". Du får ett registreringsmeddelande till din e-post från noreply@prh.fi med ämnet "Linkki PRH:n lomakkeelle - Länk till PRS blankett". Tryck på länken i meddelandet för att komma till blanketten.

Adress eller andra kontaktuppgifter har registrerats på felaktigt sätt

Välj det här om föreningens kontaktuppgifter har registrerats på ett annat sätt än du har angett på Y-blanketten. Gå till blanketten: Adress eller andra kontaktuppgifter har registrerats på felaktigt sätt.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Det har skett ett annat fel i registreringen av min anmälan

Välj det här om föreningens namntecknare, styrelse eller stadgar har registrerats på ett annat sätt än du har angett på Y-blanketten. Gå till blanketten: Det har skett ett annat fel i registreringen av min anmälan.

Jag betalade behandlingsavgiften två gånger

Välj det här om du har betalat behandlingsavgiften på förhand, men lämnat in anmälan elektroniskt. Bifoga en redogörelse till din begäran, till exempel ett kvitto eller ett kontoutdrag på din betalning. Gå till blanketten: Jag betalade behandlingsavgiften två gånger.

Begäran att ta upp förfallen anmälan till behandling

Välj det här om du inte har fått en rättelseuppmaning på grund av omständigheter som inte beror på dig och du vill att din anmälan ska tas upp till behandling på nytt. Motivera din begäran. Gå till blanketten: Begäran att ta upp förfallen anmälan till behandling.

Ansökan om förordnande av upplösning av en förening

Välj det här om du ansöker om förordnande av upplösning av en förening hos PRS. Ansökan är avgiftsbelagd. Läs våra anvisningar innan du lämnar in ansökan.

Obs! För att lämna in ansökan om förordnande av upplösning behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Gå till blanketten: Ansökan om förordnande av upplösning av en förening.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.01.2023