Kommunikation

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors, mån–fre kl. 9.00–16.15

Telefonnummer
029 509 5000, mån–fre kl. 9.00–16.15

Postadress
00091 PRH

Faktureringsadress
PB 7039, 01051 FAKTUROR

E-post fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Direktör för kundservice och kommunikation

Anna Lauttamus-Kauppila

029 509 5800
050 563 5724

Ledningens assistent
Krista Tanhuanpää

029 509 5574
040 826 2347
Chef för kundservice och informationstjänster
Kirsi Lahtinen
029 509 5808

040 548 3540

Kommunikationschef
Leena-Liisa Lehikoinen
029 509 5877
040 750 5535
Kommunikationsspecialist
Mirja Lehikoinen
029 509 5395
040 570 2221
Utvecklingsexpert
Olli Ilmarinen
029 509 5236
040 770 4547
Kommunikationsspecialist
Päivi Rauhala
029 509 5668
040 864 3528
Kommunikationsspecialist
Päivi Männikkö
029 509 5874
050 593 2058
Kommunikationskoordinator
Leena Puolimatka
029 509 5239

040 546 0125

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.12.2017