Kontaktinformation för stiftelseregistret

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Postadress för anmälningar
PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

Telefonnummer
029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

E-post fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Elektroniska informationstjänster www.virre.fi
Virre-kundstöd 029 509 5675
tietopalvelut@prh.fi
Utskriftsversion
Uppdaterad 28.05.2018