Kontaktuppgifter till föreningsregistrets kundtjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden. Läs mer om föreningsregistrets rådgivning.

Handläggningstider och handläggningsstatus för anmälan

PRS handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in. Gå till vår prognos för handläggningstider.

Du kan följa handläggningen av din anmälan i föreningsregistrets e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Vi rekommenderar dig att använda våra e-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Kontaktuppgifter till tjänster

Om du har frågor, kontakta vår rådgivning via e-post: neuvonta.yhdistysasiat(a)prh.fi.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vår telefonrådgivning är öppen mån–fre kl. 9.00–15.00. Numret är 029 509 5040. Läs mer om samtalspriser till nummer som börjar på 0295.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Kundtjänstens adress är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Se kundtjänstens öppettider och andra kontaktuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022