Kontaktinformation för kundservice i föreningsärenden

Kundservice

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden. Läs mer om föreningsregistrets rådgivning.

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefon

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

E-post

neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021