Kontaktinformation för varumärkesenheten

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C

- rådgivning och informationstjänst, mån–fre kl. 9.00–16.15

Postadress
00091 PRH

Telefon
Kundrådgivning 029 509 5855

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post
neuvonta.tavaramerkki@prh.fi
Skicka kompletteringar eller svar på förelägganden till tmposti@prh.fi.

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post.

Bankförbindelser

OP Företagsbanken Abp

FI3950000120378368
Nordea Bank Abp FI2616603000111131
Danske Bank A/S, Finland filial FI2480001500047908

Läs mer om vår rådgivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.11.2018