Gå direkt till innehållet
Valikko

Företagsinteckning som säkerhet

Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts.

En företagsinteckning omfattar följande tillgångar som ingår i näringsidkarens näringsverksamhet:

1. anläggningstillgångar som bland annat omfattar

 • maskiner
 • inventarier
 • rätt till varumärke
 • rätt till firma (företagsnamn)
 • andra särskilda rättigheter

2. omsättningstillgångar som bland omfattar:

 • ämnen
 • förnödenheter
 • fabrikat
 • varor

3. finansieringstillgångar som bland annat omfattar:

 • kassamedel
 • fordringar
 • värdepapper

En företagsinteckning omfattar inte sådan egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt annan lag.

Utan hinder av en företagsinteckning får intecknad egendom överlåtas och användas på det sätt som regelmässigt varuutbyte i näringsverksamheten eller nödvändig förnyelse av egendomen eller annan normal affärsverksamhet förutsätter.

En företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021