Lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Haemme vakinaiseen virkaan

LAKIMIESTÄ

Lakimiehen tehtävänä on toimia oikeudellisena päätöksentekijänä ja asiantuntijana Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävissä yhdistys- ja säätiöasioissa. Tehtävään sisältyy yhdistysten, kauppakamarien ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiasioiden valmistelu ja ratkaiseminen sekä säätiöitä koskevien asioiden valmistelu. Lisäksi tehtävään kuuluu erityisasiantuntemusta vaativaa asiakaspalvelua ja neuvontatoimintaa.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää erityisesti yhdistys- ja säätiölainsäädän-nön sekä hallintotoiminnan tuntemusta.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi oikeustieteellinen korkeakoulutut-kinto. Valtion virkamiehiltä vaadittavan molempien kotimaisten kielten taidon lisäksi arvos-tamme muuta kielitaitoa.

Tehtävän hoitamista edesauttavat sujuva kirjallinen ja suullinen esitystaito sekä hyvät vuo-rovaikutustaidot. Yhdistys- ja säätiötoiminnan ja PRH:n toimialan tuntemuksesta on hyötyä. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja se on viraston yhteinen.

Lisätietoja lakimiehen tehtävästä antavat apulaisjohtaja Riitta Lae, p. 029 509 5286 sekä yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola, p. 029 509 5300. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@prh.fi. Tietoa PRH:sta on saatavissa myös viraston kotisivuilta www.prh.fi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy PRH:n palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lakimiehen tehtävä sijoittuu kokemuksesta riippuen vaativuustasolle 12 tai 13 (3197 €/kk tai 3537 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. PRH:ssa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä.

Annonsen kan läsas på svenska på Patent- och registerstyrelsens www-sidor: www.prh.fi/sv.html

PRH:lle osoitetut hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan valtion työnha-kusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain: 540- 217-14) viimeistään 9.6.2014 klo 16.15. Yksityiskohtaisen hakemuksen voi toimittaa PRH:n kirjaamoon osoitteella Asiakas-palvelu, Arkadiankatu 6 A / PL 1140, 00101 Helsinki.

Helsinki 26.5.2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Hakuaika päättyy: 9.6.2014

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.09.2014