Lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Haemme vakinaiseen virkaan

LAKIMIESTÄ

Lakimiehen tehtävänä on toimia oikeudellisena asiantuntijana Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävissä teollisoikeudellisissa (patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, malli) asioissa. Tehtävään sisältyy osallistuminen teollisoikeudellisen lainsäädännön valmisteluun.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää erityisesti teollisoikeudellisen lainsäädännön sekä hallintotoiminnan tuntemusta. Kokemus lainsäädännön valmisteluun osallistumisesta ja rekisteriasioiden tuntemus on eduksi.

Valtion virkamiehiltä vaadittavan molempien kotimaisten kielten taidon lisäksi arvostamme muuta kielitaitoa. Tehtävän hoitamista edesauttavat sujuva kirjallinen ja suullinen esitystaito sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Hallintoon sijoittuva virka täytetään sopimuksen mukaan ja se on viraston yhteinen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja lakimiehen tehtävästä antaa ylijohtaja Eero Mantere, p. 029 509 5511. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@prh.fi. Tietoa PRH:sta on saatavissa myös viraston kotisivuiltawww.prh.fi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy PRH:n palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lakimiehen tehtävä sijoittuu kokemuksesta riippuen vaativuustasolle 12-14 (3230-3821 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. PRH:ssa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan ensisijaisesti osoitteeseen www.valtiolle.fi viimeistään 21.12.2015. Mikäli sähköisen hakemuksen lähettäminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa PRH:n kirjaamoon osoitteella Asiakaspalvelu, Arkadiankatu 6 A / PL 1140, 00101 HELSINKI.

Annonserna kan läsas på svenska på Patent- och registerstyrelsens webbsidor: www.prh.fi/sv.html

Helsinki 4.12.2015

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Hakuaika päättyy: 21.12.2015

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.12.2015