Kuvallinen versio

På svenska | In English

Siirry sisältöön | Sivukartta

Kaupparekisteri  |  LEI-tunnus  |  Yhdistykset  |  Säätiöt  |  Yrityskiinnitykset  |  Tilintarkastusvalvonta  |  Tavaramerkit  |  Mallioikeudet  |  Patentit  |  Hyödyllisyysmallit  |  Tekijänoikeudet  |  Tietoa PRH:sta

Etusivu > Tilintarkastusvalvonta > Kansainvälinen yhteistyö

Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastajille
Tilintarkastajarekisteri
Tutkinnot
Laaduntarkastukset
Tutkinnat ja kantelut
Tietopalvelut
Kansainvälinen yhteistyö
Hinnastot
Lomakkeet
Lainsäädäntöä


Kansainvälinen yhteistyö

PRH osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset tilintarkastusalan valvojat kokoontuvat vuosittain.

Eurooppalainen yhteistyö

PRH:n edustaja osallistuu EGAOB:n (European Group of Auditors' Oversight Bodies) toimintaan. Osana Euroopan tilintarkastusuudistusta EGAOB muuttuu 17.6.2016 lukien CEAOB:ksi (Committee of European Auditing Oversight Bodies).

PRH:n tilintarkastusvalvonta on mukana myös EAIG:n (European Audit Inspection Group) toiminnassa. EAIG käsittelee yhdenmukaisia eurooppalaisia laaduntarkastusten menetelmiä, suunnitelmia ja havaintoja.

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Muu kansainvälinen yhteistyö

PRH on jäsenenä maailmanlaajuisessa yhteistyöelimessä, IFIAR:ssa (International Forum of Independent Audit Regulators) ja eräissä sen työryhmissä.

PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on myös kahdenvälistä valvontayhteistyötä USA:n PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) ja Sveitsin FAOA:n (Federal Audit Oversight Authority) kanssa.

Tulostettava versio