Kuvallinen versio

På svenska | In English

Siirry sisältöön | Sivukartta

Kaupparekisteri  |  LEI-tunnus  |  Yhdistykset  |  Säätiöt  |  Yrityskiinnitykset  |  Tilintarkastusvalvonta  |  Tavaramerkit  |  Mallioikeudet  |  Patentit  |  Hyödyllisyysmallit  |  Tekijänoikeudet  |  Tietoa PRH:sta

Etusivu > Tilintarkastusvalvonta > Laaduntarkastukset > Laaduntarkastusten havainnot > Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2015

Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastajille
Tilintarkastajarekisteri
Tutkinnot
Laaduntarkastukset
Mitä on hyvä tilintarkastustapa?
Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus
Tilintarkastajien laaduntarkastus
Laaduntarkastusten havainnot
PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2009-2012
PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2013-2015
Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2009-2014
Tutkinnat ja kantelut
Tietopalvelut
Julkaisut
Kansainvälinen yhteistyö
Hinnastot
Lomakkeet
Lainsäädäntöä


Havaintoja muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksista 2015

Vuoden 2015 laaduntarkastukset tehtiin viimeistä kertaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja valvomana.

Vuonna 2015 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 185 tilintarkastajaa: 36 KHT-tilintarkastajaa sekä 149 HTM-tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin yhteensä 154 tilintarkastajalle. Edellisenä vuonna kahta laaduntarkastusta ei saatu tehtyä määräaikaan mennessä. Nämä tarkastukset tehtiin vuonna 2015. Yhteensä 31 laaduntarkastusta peruuntui pääsääntöisesti hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Kaksi laaduntarkastusta siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Tarkastetuista 34 oli KHT-tilintarkastajia ja 120 HTM-tilintarkastajia. Laaduntarkastuksen tulosvaihtoehdot ovat hyväksytty kommentein, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella tai hylätty.

Laaduntarkastusten tulokset olivat seuraavat:

Hyväksytty kommentein

Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella

Hylätty Yhteensä
KHT 32 1 1 34
HTM 97 16 7 120
Yhteensä 129 17 8 154
84 % 11 % 5 % 100 %

Havaintoja vuoden 2015 laaduntarkastuksista

Vuoden 2015 laaduntarkastuksissa todetut yleisimmät havainnot liittyivät tilintarkastustyön puutteelliseen dokumentointiin ja tilintarkastusevidenssin hankkimiseen. Vuoden 2015 havainnot eivät merkittävästi poikenneet aikaisempien vuosien 2009–2014 laaduntarkastusten havainnoista. Kahdessa huonoimmassa tulosluokassa ei kaikissa tapauksissa ollut mahdollista saada varmuutta siitä, että tilintarkastaja oli hankkinut riittävästi tilintarkastusevidenssiä raportointinsa tueksi. Mikäli oli annettu selkeästi virheellinen lausunto, johti tämä "Hylätty"-tulokseen. Jos tilintarkastuskertomuksessa oli virheellisyyksiä tai puutteita tulos oli "Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella".

Laadun kriteerit tulosluokittain

"Hyväksytty kommentein" -tuloksen saaneilla tilintarkastajilla yleisimmät merkittävimmät kehittämiskohteet liittyivät seuraaviin asioihin (kaikkien alla lueteltujen kriteereiden ei tarvitse toteutua yhtä aikaa):

Suunnittelu ja riskienarviointitoimenpiteet:

Tilintarkastusevidenssi:

"Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella" -tuloksen saaneita koskevia laaduntarkastuksen havaintoja olivat lisäksi mm.:

"Hylätty"-tuloksen saaneita koskevia laaduntarkastushavaintoja olivat myös mm.:

Tulostettava versio