Kuvallinen versio

På svenska | In English

Siirry sisältöön | Sivukartta

Kaupparekisteri  |  LEI-tunnus  |  Yhdistykset  |  Säätiöt  |  Yrityskiinnitykset  |  Tilintarkastusvalvonta  |  Tavaramerkit  |  Mallioikeudet  |  Patentit  |  Hyödyllisyysmallit  |  Tekijänoikeudet  |  Tietoa PRH:sta

Etusivu > Yrityskiinnitykset > Muutokset > Yhteisöjen jakautuminen

Yrityskiinnitykset

Tietopalvelut
Hakeminen
Muutokset
Yhteisöjen jakautuminen
Yhteisöjen sulautuminen
Kiinnityksen laajentaminen
Etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
Muuntaminen euroiksi
Kiinnityksen siirto
Saatavan hakeminen
Elinkeinotoiminnan jatkaminen
Panttivelkakirjan haltijan vaihdos
Kuolettaminen
Käsittelyaika ja -vaiheet
Usein kysyttyä
Yrityskiinnitys vakuutena
Hinnasto
Lomakkeet
Lainsäädäntöä


Yrityskiinnitys ja jakautuminen

Jakautuvan osakeyhtiön tai osuuskunnan ja kiinnityksenhaltijan on sovittava kiinnitysten jakamisesta jakautuvan yhtiön ja vastaanottavien yhtiöiden kesken. Tarvittaessa on sovittava myös kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä. Jakautumisen täytäntöönpano voidaan rekisteröidä vasta tämän jälkeen.

Ilmoitus tulee tehdä myös, mikäli yrityskiinnitykset säilyvät jakautuvassa yhtiössä. Yrityskiinnitykset voidaan myös kuolettaa (ohje yrityskiinnitysten kuolettamisesta).

Hakemus yrityskiinnitysten jakamisesta

Hakemus on tehtävä jos jakautuvan yhtiön yrityskiinnitykset tai osan niistä on tarkoitus siirtää vastaanottaville yhtiöille. Hakijana on jakautuva yhtiö. Hakemus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä on mainittava:

Liitteet

Kiinnityksen jakamisesta ja etuoikeuden järjestämisestä koskevassa sopimuksessa on todettava:

Käsittelymaksu

Ilmoitus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun.

Ilmoitus kaikkien kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä

Jakautuva yhtiö ja kiinnityksenhaltijat voivat sopia, että osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa tarkoitetun yhtiön osittainen jakautuminen ei vaikuta yrityskiinnityksiin, jolloin ne koskevat vain jakautuneelle yhtiölle jäävää omaisuutta.

Ilmoitus yrityskiinnitysten säilyttämisestä

Ilmoitus tehdään jos kaikki yrityskiinnitykset säilyvät osittain jakautuvassa yhtiössä. Ilmoittajana on jakautuva yhtiö. Ilmoitus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä on mainittava:

Liitteet

Yhtiön ja kiinnityksenhaltijoiden välisessä sopimuksessa kiinnitysten säilyttämisestä jakautuvassa yhtiössä on todettava seuraavat kohdat:

Käsittelymaksu

Ilmoitus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun.

Tulostettava versio