Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  LEI-nummer  |  Föreningar  |  Stiftelser  |  Företagsinteckningar  |  Revisionstillsyn  |  Varumärken  |  Mönsterrätt  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller  |  Upphovsrätt  |  Om oss

Ingångssidan > Handelsregistret

Handelsregistret

Handelsregisterutdrag och informationstjänster
Aktiebolag
Enskild näringsidkare ("firma")
Öppet bolag och kommanditbolag
Bostadsaktiebolag
Övriga företagsformer
Företagsnamn
Bokslut
Handläggningstider
Fakta om handelsregistret
Frågor och svar
Skydda dig mot bedrägerier
Prislista och betalningsanvisningar
Statistik
Blanketter
Lagstiftning
Andra webbplatser


Anmälningar till handelsregistret senast 3 december 2018

Handelsregistret

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn. Det är enklare och snabbare att anmäla på nätet än att göra anmälan på en pappersblankett.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats. Gå till webbplatsen vero.fi.

Se våra beräknade handläggningstider för anmälningar

Vi gör varje månad en ungefärlig beräkning av hur länge vi handlägger anmälningar och publicerar sedan en prognos om handläggningstiderna. Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Köp handelsregisterutdrag på nätet

Du får snabbt och förmånligt tillgång till handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre. Betala utdraget med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset är 4 euro + moms. Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre. Köp handelsregisterutdrag i Virre.

Handelsregistret är ett offentligt register

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

Köp handelsregisterutdrag
Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre


Aktuellt

Utskriftsversion