Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  LEI-nummer  |  Föreningar  |  Stiftelser  |  Företagsinteckningar  |  Revisionstillsyn  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller  |  Upphovsrätt  |  Om oss

Ingångssidan > Handelsregistret > Frågor och svar

Handelsregistret

Informationstjänster
Aktiebolag
Enskild näringsidkare ("firma")
Öppet bolag och kommanditbolag
Bostadsaktiebolag
Övriga företagsformer
Företagsnamn
Bokslut
Handläggningstider
Fakta om handelsregistret
Frågor och svar
Adress- och kontaktuppgifter
Aktiebolag och andelslag: avregistrering eller försättande i likvidation på PRS initiativ
Allmänt om handelsregisteranmälningar
Anmälan om borgenärens motstånd
Fastighetsbolag
Grundande
Hemort
Prokura
Registreringsförbud
Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång
Verksamhetsområde
Ändring och nedläggning
Skydda dig mot bedrägerier
Prislista och betalningsanvisningar
Statistik
Blanketter
Lagstiftning
Andra webbplatser


Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kring handelsregisterärenden. Frågorna har delats upp enligt olika teman. Du kan också söka svar med hjälp av en alfabetisk ordlista.

Läs också våra anvisningar för anmälningar för olika företagsformer, till exempel anvisningar för aktiebolag. I anvisningarna hittar du bland annat svar på följande frågor: vilken blankett ska jag använda, vilka bilagor ska jag bifoga, vad är behandlingsavgiften eller den eventuella tidsfristen för min anmälan.

Svar enligt tema

Sök svar med hjälp av ordlista

Adress

Aktiebolag och andelslag: avregistrering eller försättande i likvidation på PRS initiativ

Aktiekapital

Aktieägare

Anmälningsblankett

As-signum

Avbrott i verksamheten

Avgång från styrelsen

Behandlingsavgift (bankförbindelse och betalningsanvisningar)

Bifirma

Bilagor

Blankett

Bolagsavtal

Bostadsaktiebolag

Egna uppgifter (rätten till insyn)

EES-området

Fastighetsbolag

Firmanamn (företagsnamn)

FO-nummer

Fullmakt

Handläggningstid

Huvudsaklig bransch

Ikraftträdande av ändring

Inledande av verksamhet

Insats i bolag

Kommunsammanslagningar och företagets hemort

Minderårig

Nedläggning av verksamhet

Näringsstillstånd

Prokura

Språket i registeranteckningarna

Tillståndspliktig verksamhet

Tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området

Utlänning

Verksamhetsområde

Ändringsanmälan

Ändringsavtal

Utskriftsversion