Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Mönster > Mönsternätet

Mönster

Registrering
Förnyelse av registrering
Förgranskning
Mönsternätet
Sökinstruktioner
Användningsvillkor
Söksidan
Mönsterrättstidning
Registrering utomlands
Prislista och betalningsanvisningar
Klasslista
Statistik
Blanketter
Mönsterrättsombud
Lagstiftning
Frågor och svar
Andra webbplatser


Mönsternätet

Grunduppgifter om mönsterrätter som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat

Innehåll

I tjänsten finns grunduppgifter om nationella ansökningar, om registrerade och avregistrerade mönster, och bilder på dem, samt de internationella mönsterregistreringar där Finland har designerats. Tjänsten omfattar finska mönsterregistreringar och registreringsansökningar som är under behandling i Finland.
Uppdatering Informationen i Mönsternätet uppdateras minst en gång i veckan. Uppgifterna om en ny ansökan är tillgängliga i Mönsternätet senast en vecka från det att ansökan har lämnats in eller från det att PRS har fått en kopia av den internationella registreringen där Finland har designerats. Om sökanden har begärt att ansökan ska hållas hemlig matas bildmaterialet in i tjänsten efter att det har blivit offentligt.
Sökvillkor Ansökningsnummer, registernummer, den som ansöker om/innehar mönstret, ansökningsdag, kungörelsedag, varuklass, fritext.
Driftberedskap 24 h
Pris Gratis
Utskriftsversion