Varumärkestidning och Mönsterrättstidning

Varumärkestidningen utkommer två gånger i månaden, alltid den 15:e och sista dagen i månaden. Mönsterrättstidningen utkommer en gång i månaden, den 15:e dagen i månaden. Om dessa dagar infaller på ett veckoslut eller på en helgdag, flyttas utgivningdagen till föregående vardag.


Gamla Varumärkestidningar (före den 28 november 2014) och Mönsterrättstidningar