Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Varumärken > Blanketter

Varumärken

Registrering
Förnyelse och ändringar
Registrering utomlands
Förhandsgranskningar
Väl kända varumärken
Databaser
Varumärkesklassificering
E-ansökan om varumärkesregistrering
Varumärkestidning
Frågor och svar
Blanketter
Blankettbeställning
Varumärkesombud
Prislista och betalningsanvisningar
Statistik
Lagstiftning
Andra webbplatser


Blanketter för varumärken

Elektronisk ansökan om varumärkesregistrering

Du kan ladda ner blanketterna till din dator och fylla i dem.

Vid behov kan du anmäla t.ex. varu- och tjänsteförteckningen i en separat bilaga.

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan om registrering av varumärke 07.02.2014 PDF DOC
Ansökan angående ett registrerat varumärke 07.02.2014 PDF DOC
Ansökan om anteckning av ett märke i förteckningen över väl kända varumärken 05.02.2013 PDF DOC
Förhandsgranskning av varumärke 05.02.2013 PDF DOC
Överlåtelse av varumärke 28.12.2010 PDF DOC
Fullmakt 1 28.12.2010 PDF DOC
Fullmakt 2 14.5.2008 PDF DOC

Ansökningar enligt Madridprotokollet (WIPO) http://www.wipo.int/madrid/en/forms

Ansökningar om gemenskapsvarumärke (OHIM) http://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm

Utskriftsversion