Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  LEI-nummer  |  Föreningar  |  Stiftelser  |  Företagsinteckningar  |  Revisionstillsyn  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller  |  Upphovsrätt  |  Om oss

Ingångssidan > Varumärken > Statistik

Varumärken

För sökande
För innehavare
Databaser
E-tjänster
Väl kända varumärken
Varumärkestidning
Frågor och svar
Prislista och betalningsanvisningar
Blanketter
Statistik
Varumärkesansökningar och internationella registreringar
Handläggningsstatistik
Klasstatistik
Landstatistik
Lagstiftning
Andra webbplatser


Varumärkesstatistik

Statistik Beskrivning
Publiceras
Varumärkesansökningar och internationella registreringar
Antalet ansökningar per månad
Varje månad
Handläggningsstatistik Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar
I januari
Klasstatistik Nationella ansökningar och internationella registreringar, efter varu- och tjänsteklass, som lämnats in under året
I januari
Landstatistik Nationella och internationella ansökningar som lämnats in under året från olika länder
I januari

Annan information om varumärken

Annan varumärkesstatistik

Utskriftsversion