Mitä yhdistysrekisteri on?

Yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallituksessa Yhdistys- ja säätiöasiat –tulosalue. Tulosalue toteuttaa perustuslain turvaamaa yhdistymisvapautta ja uskonnonvapautta.

Yhdistys- ja säätiöasiat -tulosalue

  • pitää yllä yhdistysrekisteriä - ja rekisteriä uskonnollisista yhdyskunnista
  • rekisteröi yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä niitä koskevat muutosilmoitukset
  • antaa tietoja rekistereistä
  • antaa neuvontaa yhdistyslakiin ja yhdistysten sääntöihin ja rekisteröinti menettelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistymisvapaus kuuluu Suomen perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin.

Yhdistysrekisterissä on noin 135 000 yhdistystä.

Tee sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin

Voit tehdä yhdistyksen perusilmoituksen, sääntömuutosilmoituksen, purkautumisilmoituksen ja ilmoittaa muuttuneet nimenkirjoittajat sähköisesti. Sähköisesti voit ilmoittaa myös yhdistyksen osoitteenmuutoksen.

Erillisellä sähköisellä Perustamispaketilla voit saada uuden yhdistyksen rekisteriin jopa kahdessa viikossa.

Tunnistautumisen, maksamisen ja allekirjoittamisen voi tehdä kaikkien suomalaisten pankkien verkkotunnuksilla.

Siirry sähköiseen ilmoitukseen.

Käsittelyaikaennuste yhdistysrekisteriasioille

Syyskuu 2014

Ilmoitustyyppi Käsittelyaikaennuste
Uudet yhdistykset 1 viikko
Nimenkirjoittajien muutosilmoitukset 3 päivää
Purkautumisilmoitukset 1 kuukausi
Sääntömuutosilmoitukset 2 kuukautta 2 viikkoa

Käsittelyajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ilmoituksen tai hakemuksen saapumisesta ensimmäiseen asiakkaalle annettavaan päätökseen. Ensimmäinen päätös asiakkaalle voi olla ilmoituksen rekisteröinti, kirjallinen välipäätös tai puhelinyhteydenotto.

Käsittelyennuste ei ole lupaus käsittelystä ilmoitetussa ajassa vaan arvio, joka muuttuu käsittelytilanteen mukaan.

Huomioitavaa

Jos nimenkirjoittajien muutoksen rekisteröinti edellyttää käsittelyä odottavan sääntömuutoksen rekisteröintiä, on nimenkirjoittajien muutosilmoituksen käsittelyaika sama kuin sääntömuutoksella.