Nimivaihtoehtoja tutkittavaksi kaupparekisteri-ilmoituksen yhteydessä

Voit antaa kerralla kolme nimivaihtoehtoa PRH:n tutkittavaksi ja ilmoituksen käsittelyn nopeuttamiseksi. Jos PRH ei hyväksy ensimmäistä nimivaihtoehtoa, PRH tutkii muut nimivaihtoehdot siinä järjestyksessä kuin nimet on ilmoitettu.

PRH rekisteröi suoraan ensimmäisen hyväksyttävissä olevan nimivaihtoehdon yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksissa sekä osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamis- ja muutosilmoituksissa, jos perustamissopimuksessa, yhtiösopimuksessa tai yhtiökokouksen pöytäkirjassa on hyväksytty useampia nimivaihtoehtoja rekisteröitäväksi.

Kaupparekisterin käsittelijä ei ilmoita tällöin erikseen nimiesteestä.

Miten ilmoitat nimivaihtoehdot paperilomakkeella?

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella (Y-lomake), ilmoita nimivaihtohdot

  • perustamisilmoituslomakkeilla lomakkeen ensimmäisellä sivulla niille erikseen varatussa kohdassa
  • muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeilla lomakkeen toisella sivulla kohdassa "Lisätietoja".

Voit myös liittää ilmoitukseen vapaamuotoisen pyynnön, jossa ilmoitat esimerkiksi seuraavasti: "Jos toiminimeä ei voida rekisteröidä, pyydetään kaupparekisteriä tutkimaan nimivaihtoehdot seuraavassa suosituimmuusjärjestyksessä:".

Täydennettäessä tai korjattaessa ilmoitusta voit ilmoittaa nimivaihtoehdot korjauslomakkeella. Siirry lataamaan korjauslomake.

Miten toimitaan, kun on rekisteröintieste?

PRH lähettää asiasta korjauskehotuksen yritykselle, jos

  • ilmoitetulle nimelle on rekisteröintieste
  • ei ole ilmoitettu nimivaihtoehtoja
  • yhtiösopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä nimivaihtoehdot puuttuvat.

Jos ilmoitetuilta nimivaihtoehdoilta puuttuu asianomaisen toimielimen päätös, esimerkiksi yhtiökokous, osuuskunnankokous tai yhtiömiesten päätös, niin PRH pyytää korjauskehotuksella toimittamaan asianomaisen päätöksen.

Tämän jälkeen yritys päättää uusista nimivaihtoehdoista tai ottaako se toiminimekseen nimivaihtoehtona ilmoitetun. Ilmoita uusi toiminimiehdotus korjauslomakkeella ja liitä mukaan päätös toiminimen muuttamisesta. PRH tekee tämän jälkeen uuden toiminimen lopullisen nimitutkimuksen. Siirry lataamaan korjauslomake.

Uusi toiminimi saa nimisuojaa vasta, kun uusi nimi ja päätös nimenmuutoksesta on toimitettu kaupparekisteriin.

Voit kartoittaa alustavasti mahdollisia nimiesteitä tekemällä tutkimusta jo etukäteen. Ennakkoon tutkimisella nopeutat ilmoituksesi käsittelyä PRH:ssa. Lue lisää, miten teet nimen ennakkotutkimuksen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.11.2020