Nimivaihtoehtoja tutkittavaksi kaupparekisteri-ilmoituksen yhteydessä

Ilmoituksen käsittelyn nopeuttamiseksi yritys voi antaa ilmoituksella useampia nimivaihtoehtoja. Nimivaihtoehtoja voidaan antaa tutkittavaksi kerrallaan kolme kappaletta. Nimet ilmoitetaan suosituimmuusjärjestyksessä. Ellei ensimmäinen nimivaihtoehto ole hyväksyttävissä, tutkitaan muut nimivaihtoehdot siinä järjestyksessä kuin nimet on ilmoitettu.

Ensimmäinen hyväksyttävissä oleva nimivaihtoehto rekisteröidään suoraan yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksissa sekä osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamis- ja muutosilmoituksissa, jos perustamissopimuksessa tai yhtiösopimuksessa tai yhtiökokouksen pöytäkirjassa on hyväksytty useampia nimivaihtoehtoja rekisteröitäväksi. Kaupparekisterin käsittelijä ei ilmoita tällöin erikseen nimiesteestä.

Nimivaihtoehdot voidaan ilmoittaa eri tavoin:

  • Perustamisilmoituslomakkeilla nimivaihtoehdot ilmoitetaan lomakkeen ensimmäisellä sivulla niille erikseen varatussa kohdassa.
  • Muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeilla nimivaihtoehdot ilmoitetaan lomakkeen toisella sivulla kohdassa "Lisätietoja".
  • Ilmoitukseen voidaan myös liittää vapaamuotoinen pyyntö, jossa ilmoitetaan esim. seuraavasti: "Mikäli toiminimeä ei voida rekisteröidä, pyydetään kaupparekisteriä tutkimaan nimivaihtoehdot seuraavassa suosituimmuusjärjestyksessä".
  • Täydennettäessä tai korjattaessa ilmoitusta voidaan nimivaihtoehdot ilmoittaa korjauslomakkeella.
  • Rekisteröimme ensimmäisen hyväksyttävissä olevan nimen.

Rekisteröintiesteestä ilmoittaminen

Jos ilmoitetulle nimelle on rekisteröintieste, eikä ole ilmoitettu nimivaihtoehtoja tai yhtiösopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä nimivaihtoehdot puuttuvat, lähetetään asiasta korjauskehotus yritykselle. Jos ilmoitetuilta nimivaihtoehdoilta puuttuu asianomaisen toimielimen päätös (esim. yhtiökokous, osuuskunnankokous, yhtiömiesten päätös), niin korjauskehotuksella pyydetään toimittamaan asianomainen päätös.

Tämän jälkeen yritys päättää uusista nimivaihtoehdoista tai ottaako se toiminimekseen nimivaihtoehtona ilmoitetun. Uusi toiminimiehdotus ilmoitetaan korjauslomakkeella ja mukaan liitetään päätös toiminimen muuttamisesta. Uuden toiminimen lopullinen nimitutkimus tehdään vasta tämän jälkeen. Uusi toiminimi saa nimisuojaa vasta, kun uusi nimi ja päätös nimenmuutoksesta on toimitettu kaupparekisteriin.

Nimen ennakkotutkimuksella voit kartoittaa alustavasti mahdollisia nimiesteitä jo etukäteen ja näin nopeuttaa ilmoituksesi käsittelyä. Miten teen nimen ennakkotutkimuksen.

HUOM! Toiminimeä ei kannata painattaa lomakkeisiin eikä mainoskylttejä tilata, ennen kuin toiminimi on merkitty kaupparekisteriin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.04.2016