Vuoden 2016 asiamiestutkinnon tulokset

Teollisoikeusasiamieslautakunta on kokouksessaan 30.5.2016 vahvistanut vuoden 2016 asiamiestutkinnon tulokset seuraavasti:

- Yhteisessä osassa hylättyjä 4, hyväksyttyjä 20
- Patenttioikeus hylättyjä 9, hyväksyttyjä 5
- Tavaramerkkioikeus hylättyjä 3, hyväksyttyjä 6

Yhdeksän henkilöä suoritti hyväksytysti sekä yhteisen osan että teollisoikeuskohtaisen osan.

Teollisoikeusasiamieslautakunta on toimittanut tiedon tutkinnon tuloksesta jokaiselle tutkintoon osallistuneelle kirjeitse 20.6.2016. Koesuorituksiin liittyvät tiedot luovutetaan vain asianomaiselle henkilölle itselleen.

Päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua teollisoikeusasiamieslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti. Oikaisuvaatimusosoitus on toimitettu hylkäyspäätöksen liitteenä.

Lisätietoja tutkinnosta

Vuoden 2016 tutkinnon kysymykset sekä arvosteluperusteet:

Yhteinen osa
Osio 1 (pdf, 0,21 Mt)
Osio 2 (pdf, 0,32 Mt)
Osio 3 (pdf, 0,21 Mt)

Tavaramerkkioikeus
Osio 1 (pdf, 0,43 Mt)
Osio 2 (pdf, 0,29 Mt)
Osio 3 (pdf, 0,1 Mt)

Patenttioikeus
Osio 1 (pdf, 0,26 Mt)
Osio 2 (pdf, 0,48 Mt)
Osio 3 (pdf, 0,22 Mt)
Osio 4 (pdf, 0,48 Mt)


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.05.2018