Asiamiestutkinto

Teollisoikeusasiamieslautakunta järjestää seuraavan asiamiestutkinnon Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä 17.-18.10.2022.

Tutkinto koostuu kaikille osallistujille yhteisestä osasta sekä osallistujan valitsemasta yhdestä tai useammasta teollisoikeuskohtaisesta osasta:

  1. Yhteisessä osassa on teollisoikeusjärjestelmää ja asiamiestoiminnan eettisyyttä koskevat erilliset osa-alueet.
  2. Teollisoikeuskohtaisessa osassa on patenttioikeutta, tavaramerkkioikeutta ja mallioikeutta koskevat valinnaiset osa-alueet.

Asiamiestutkinnon tarkoituksena on varmistaa teollisoikeudellisten palveluiden ja teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien henkilöiden ammattipätevyyden taso. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut henkilö tuntee asiamiestoiminnan kannalta keskeisen lainsäädännön, osaa soveltaa sitä ja hallitsee teollisoikeudellisten toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet.

Asiamiestutkintoon osallistumisen edellytykset

  • Asiamiestutkintoon osallistuvalta edellytetään riittävää, kuitenkin vähintään yhden vuoden kokemusta, ja tietopohjaa kyseiseen teollisoikeusalaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.
  • Patenttiasiamiestutkintoon osallistujalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
  • Tavaramerkkiasiamies- tai mallioikeusasiamiestutkintoon osallistuvalta vaaditaan oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
  • Samat koulutusvaatimukset pätevät myös pelkän yhteisen osan suorittamiseen.

Asiamiestutkintoon osallistuvilta peritään työ- ja elinkeinoministeriön Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista antamaan asetukseen perustuen seuraavat maksut:

  • Yhteinen osa 400 €
  • Teollisoikeuskohtainen osa 200 €

Asiamiestutkintoon ilmoittautuminen

Asiamiestutkinnon ilmoittautumisaika on julkaistu teollisoikeusasiamieslautakunnan sivuilla vasta 3.8.2022, jolloin ilmoittautumisaika 3.8. – 17.8.2022 on jäänyt poikkeuksellisen lyhyeksi ja ajoittunut kokonaan lomakaudelle. Tämän ja ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi lautakunta on päättänyt jatkaa ilmoittautumisaikaa keskiviikkoon 31.8.2022 asti. Kaikki tähän mennessä ilmoittautuneet otetaan huomioon.

Lomake ja ohjeet ilmoittautumiseen (pdf, 0,27 Mt).

Asiamiestutkinnon osat

Lue lisää tutkinnon eri osista:

Yhteinen osa

Teollisoikeuskohtaiset osat

Lisätiedot

Teollisoikeusasiamieslautakunnan sihteeri

Satu Laakso
Puhelin: 029 509 5621
Sähköposti: satu.laakso(at)prh.fi


Tutustu asiamiestutkintorekisterin tietosuojaselosteeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.08.2022