Henkilötietojen käsittely PRH:ssa

PRH pitää useita julkisia rekistereitä. Keskeisiä henkilötietoja sisältäviä rekistereitämme ovat

  • kaupparekisteri
  • yhdistysrekisteri
  • säätiörekisteri
  • patenttirekisteri
  • tavaramerkkirekisteri
  • hyödyllisyysmallirekisteri
  • mallioikeusrekisteri
  • tilintarkastajarekisteri
  • tilintarkastajatutkintorekisteri
  • yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (yhdessä Verohallinnon kanssa).

Rekisterien keskeinen käyttötarkoitus on, että annamme niistä tietoja viranomaisille ja muille tietoa tarvitseville. Henkilötietojen käsittely perustuu laissa meille määriteltyihin viranomaistehtäviin.

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti ja järjestämme säännöllisesti koulutusta kaikille työntekijöille henkilötietojen käsittelystä.

Huolehdimme myös siitä, että asiaan kuulumattomilla henkilöillä ei ole pääsyä meille tallennettuihin tietoihin.

Olemme laatineet tietosuojapolitiikan, jossa kerrotaan, kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistoon), jos henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä PRH:ssa:

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Miten voit tarkastaa omat tietosi?

Virheellisen tiedon korjaaminen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.08.2021