Tietoa PRH:sta

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi.

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. Lue lisää palveluistamme.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 prosenttia menoistaan omilla palvelutuloillaan.

Avainlukuja

  • Kaupparekisteriin rekisteröidään vuosittain yli 30 000 uutta yritystä.
  • Yhdistysrekisterissä on noin 105 000 yhdistystä.
  • Patenttihakemuksia saapuu vuosittain lähes 2 000.
  • Tavaramerkkirekisteriin saapuu hakemuksia kuukausittain yli 300.

Ajankohtaista

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja lakiin tai henkilön antamaan suostumukseen perustuen.

Käytämme pääsääntöisesti ilmoituksessa tai hakemuksessa annettuja henkilötietoja, jotka koskevat ilmoittajaa itseään ja muita. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi ja osoite sekä muut perustiedot. Tietoja saadaan myös viranomaisilta.

Tietosuojaselosteessa kuvataan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä keskeiset asiat.