Tietoa PRH:sta

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi.

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. Lue lisää palveluistamme.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 prosenttia menoistaan omilla palvelutuloillaan.

Avainlukuja

  • Kaupparekisteriin rekisteröidään vuosittain yli 30 000 uutta yritystä.
  • Yhdistysrekisterissä on noin 135 000 yhdistystä.
  • Patenttihakemuksia saapuu vuosittain lähes 2 000.
  • Tavaramerkkirekisteriin saapuu hakemuksia kuukausittain yli 300.