Vuoden 2019 asiamiestutkinnon tulokset


Teollisoikeusasiamieslautakunta on kokouksessaan 9.5.2019 vahvistanut vuoden 2019 asiamiestutkinnon tulokset seuraavasti:

- Yhteisessä osassa hyväksyttyjä 20, hylättyjä 2
- Patenttioikeus hyväksyttyjä 9, hylättyjä 14
- Tavaramerkkioikeus hyväksyttyjä 1, hylättyjä 5
- Mallioikeus hyväksyttyjä 1, hylättyjä 3

Seitsemän henkilöä suoritti hyväksytysti sekä yhteisen osan että teollisoikeuskohtaisen osan.
Teollisoikeusasiamieslautakunta on toimittanut tiedon tutkinnon tuloksesta jokaiselle tutkintoon osallistuneelle kirjeitse 14.5.2019. Koesuorituksiin liittyvät tiedot luovutetaan vain asianomaiselle henkilölle itselleen.

Päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua teollisoikeusasiamieslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti. Oikaisuvaatimusosoitus on toimitettu hylkäyspäätöksen liitteenä.

Vuoden 2020 asiamiestutkintoon ilmoittautumisesta sekä tutkintoon valmistautumiseen liittyvästä aineistosta tiedotetaan myöhemmin teollisoikeusasiamieslautakunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja tutkinnosta

Vuoden 2019 tutkinnon kysymykset sekä arvosteluperusteet:

Yhteinen osa (pdf, 0,2 Mt)Mallioikeus (pdf, 0,3 Mt)Tavaramerkkioikeus (pdf, 0,72 Mt)Patenttioikeus (pdf, 0,41 Mt)


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.05.2019