Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, johon merkitään yrityksiä ja yhteisöjä koskevia tietoja.

Käyttötarkoituksena on yritysten ja yhteisöjen tietojen rekisteröinti ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella sekä näiden tietojen tarjoaminen elinkeinoelämän, kansalaisten ja muun yhteiskunnan käyttöön.

Mitä tietoja kaupparekisterissä on?

Kaupparekisterilaissa luetellaan ne tiedot, jotka yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava kaupparekisteriin. Lisäksi säännöksiä kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista on muussa lainsäädännössä.

Rekisterin tietoryhmät:

  • Muut tiedot, kuten toimiala, pääomatiedot, edustamistiedot sekä sulautumis- ja jakautumistiedot
  • Yhteisösäännöt, kuten yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt
  • Ilmoitusten käsittelytiedot ja asiakirjat
  • Oikeudellisen tilan ja tilanteen tiedot: onko yritys vireillä, rekisterissä tai lakannut tai onko yritykselle rekisteröity konkurssi, selvitystila, saneerausmenettely tai velkajärjestely.

Tutustu tarkemmin kaupparekisterin tietosisältöön.

Kaupparekisteritietoja on Virre-tietopalvelujärjestelmässä, PRH:n avoimen datan järjestelmässä sekä tilinpäätösten kuva-arkistojärjestelmässä.

Yritysten perustiedot ovat myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Tutustu YTJ:n asiakirjajulkisuuskuvaukseen ytj.fi-sivuilla. Avautuu uuteen välilehteen

Lisäksi PRH:lla on kaupparekisteritietoja myös rekisteröintijärjestelmissä.

Miten saat tietoja kaupparekisteristä?

Jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Tiedot henkilötunnuksista, ulkomaalaisten henkilöiden kotiosoitteista ja tosiasiallisista edunsaajista PRH voi luovuttaa vain laissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Osa tiedoista on saatavilla maksutta ja osa on maksullisia.

Voit hakea kaupparekisterin tietoja sähköisistä tietopalveluistamme seuraavilla hakukriteereillä:

  • Y-tunnus
  • yrityksen tai yhteisön nimi tai nimen osa
  • ilmoituksen diaarinumero
  • henkilötunnus tai syntymäaika ja sukunimi
  • rekisterinumero, jolla voit hakea vanhempien yritysten tietoja (rekisterinumero ei ole enää käytössä).

Kaupparekisteritiedot ovat saatavilla Virre-tietopalvelusta. Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Yritysten ja yhteisöjen kaupparekisteriin merkityt perustiedot ovat saatavilla myös YTJ-yrityshausta. Siirry YTJ-yrityshakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Lue lisää kaupparekisterin asiakirjatilauksista.

Kaupparekisteritiedot teknisten rajapintojen kautta

PRH:n avoimesta datasta voit hakea teknisen rajapinnan kautta tunniste- ja perustietoja osakeyhtiöistä, asunto-osakeyhtiöistä, osuuskunnista, vakuutusosakeyhtiöistä ja julkisista osakeyhtiöistä. Tiedot ovat maksuttomia, ja niiden hakemiseen ei tarvita sopimusta. Lue lisää PRH:n avoimesta datasta.Avautuu uuteen välilehteen

Kaupparekisterin tietoja saat sopimusasiakkaana Virre-sovelluspalvelun teknisen rajapinnan kautta. Palveluun on liittymismaksu, ja haut ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää Virre-sovelluspalvelusta.

Yritysten rekisteröimiä tilinpäätösdokumentteja (PDF- tai IXBRL-muodossa) voit hakea sopimusasiakkaana tilinpäätösten kuva-arkistosta teknisen rajapinnan kautta. Palveluun on liittymismaksu, ja haut ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää tilinpäätösten kuva-arkistopalvelusta.

YTJ-yrityshaun tietoja voit hakea sopimusasiakkaana teknisen rajapinnan kautta. Palveluun on liittymismaksu, ja haut ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää YTJ-tietojen avoimen datan palvelusta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Kaupparekisteri- ja YTJ-tietoja on saatavilla sopimusasiakkaille myös Suomi.fi-palveluväylän kautta. Lue lisää palveluväylän rajapintapalveluista suomi.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.12.2020