Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisteriin kerätään tiedot eri tilintarkastajatutkintoihin hakeneista henkilöistä. Käyttötarkoituksena on rekisteröidä tutkintoihin hakeneiden henkilöiden tiedot sekä tutkintosuoritusten arvostelussa muodostuvat tiedot.

Rekisterin tietoja käytetään kaikissa hyväksymisprosessin eri vaiheissa.

Mitä tietoja tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisterissä on?

Rekisterin tiedot saadaan tutkintoon hakevilta henkilöiltä sekä tutkintosuoritusten arvostelussa muodostuvista tiedoista.

Rekisterin tietoryhmät:

  • Tilintarkastajatutkintoon osallistumislupaa hakeneiden henkilöiden hakulomakkeella ja sen liitteissä antamat tiedot sekä ilmoittautumisessa annetut tiedot. Lue lisää henkilötiedoista tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisterissä.
  • Aiemmin saadut tutkinto-oikeudet
  • Aiemmat tutkintojen osasuoritukset
  • Arvostelussa saadut pisteet ja tulokset
  • Tiedot oikaisuvaatimuksista
  • Muut hakemuksiin liittyvät tiedot ja asiakirjat

Miten saat tietoja tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisteristä?

Tietojen luovuttamiseen sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, tietosuojalakia, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja tilintarkastuslakia.

Voit esittää tietopyynnön sähköpostitse osoitteella tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Lue ohjeet omien tietojen tarkistamisesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.12.2020