Tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden rekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden rekisterin käyttötarkoituksena on tilintarkastajien valvontaan liittyvien tutkinta-asioiden seuraaminen ja tietohallinto sekä tilastointi ja viestintä.

Tiedot kerätään tilintarkastusvalvonnan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tutkinta-asioita koskevista asiakirjoista, asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmästä ja tilintarkastuslautakunnan asiakirjoista.

Mitä tietoja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden rekisterissä on?

Rekisteri sisältää tietoja päätetyistä ja vireillä olevista tutkinta-asioista.

Rekisterin tietoryhmät:

Miten saat tietoja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden rekisteristä?

Tietojen luovuttamiseen sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, tietosuojalakia, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja tilintarkastuslakia.

Voit esittää tietopyynnön sähköpostitse osoitteella tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

Tilintarkastuslautakunnan päätökset seuraamusten määräämisestä ovat luettavissa PRH:n verkkosivuilta. Lue lisää tilintarkastuslautakunnan ratkaisuista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.12.2020