Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Verkkolomakkeilla tehtävät ilmoitukset, hakemukset ja oikaisupyynnöt

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.


PRH pyrkii takaamaan verkkolomakkeilla tehtävien ilmoitusten, hakemusten ja oikaisupyyntöjen saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.7.2022. Seloste perustuu

 • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
 • PRH:n omaan arvioon siitä, että kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteet on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 7.11.2022.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Kaupparekisterin verkkolomakkeiden ja oikaisupyyntöjen verkkolomakkeiden (EU:n tietosuoja-asetus) ei-saavutettava sisältö

Tällä hetkellä kaupparekisterin verkkolomakkeissa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisissa oikaisupyyntöjen verkkolomakkeissa ei ole mitään ei-saavutettavaa sisältöä.

Yhdistysten yhteydenottolomakkeiden ei-saavutettava sisältö

 1. (WCAG 1.3.1) Lomakkeilla olevia väliotsikoita ei ole määritelty ohjelmallisesti otsikoiksi.
 2. (WCAG 1.3.1) Nimilaput ja kentät on yhdistetty group-roolilla tarpeettomasti.
 3. (WCAG 1.3.1) Kenttiin liittyviä ohjetekstejä ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti.
 4. (WCAG 1.3.2) Elementtien lukemisjärjestys ei aina vastaa niiden visuaalista järjestystä.
 5. (WCAG 1.3.2) Kohdistusta ei siirretä ohjelmallisesti ensimmäiseen virheelliseen kenttään, virheilmoitusteksteillä on alert-roolimääritykset.
 6. (WCAG 1.3.5) Lomakekenttien tarkoituksia ei ole määritelty asiaankuuluvilla autocomplete-attribuuteilla.
 7. (WCAG 1.4.1) Linkkitekstin kontrasti leipätekstiin ei ole riittävä, kenttien reunojen kontrasti taustaan ei ole riittävä.
 8. (WCAG 2.4.1) Hyppylinkki siirtää kohdistuksen PRH:n logoon eikä sivun sisältöalueen alkuun.
 9. (WCAG 2.4.2) Sivujen title-attribuutit eivät ole selkeitä.
 10. (WCAG 2.4.4, 2.5.3) Linkeillä on häiritsevät aria-label-attribuutit.
 11. (WCAG 3.1.2) Tekstin kieltä ei ole aina määritetty lang-attribuutilla.
 12. (WCAG 4.1.3, 2.4.3) Liitteiden liittämisessä on useita ongelmia. Mm. uuden tiedostoelementin lisäämisestä tai poistamisesta ei saa palautetta ruudunlukijalla. Kohdistus jää poistamisen jälkeen määrittelemättömään kohtaan.

Saavutettavuuspuutteet on toimitettu palveluntarjoajan käsiteltäviksi ja odottavat toimenpiteitä. PRH pyrkii korjaamaan lomakkeet saavutettaviksi vuoden 2023 aikana.

Tilintarkastusvalvonnan verkkolomakkeiden (EU:n tietosuoja-asetus) ei-saavutettava sisältö

 1. (WCAG 1.1.1, 2.5.3) Logon tekstivastineen tulisi sisältää koko kuvassa näkyvä teksti.
 2. (WCAG 1.3.1) Palvelun otsikoissa on käytetty otsikkomerkintöjä sekä yliajettu ne aria-level-attribuuteilla. Otsikkomerkinnät eivät vastaa otsikkotasojen logiikkaa, mutta aria-määritykset vastaavat. Lisäksi lomakkeiden sivutuselementissä on käytetty turhaan otsikkoelementtiä.
 3. (WCAG 1.3.1) Luetteloja ei ole aina merkitty luetteloelementillä.
 4. (WCAG 1.3.1) Sähköpostivahvistukselta puuttuu otsikko.
 5. (WCAG 1.3.1) Käytetty tarpeettomasti aria-labeleita.
 6. (WCAG 1.3.1) Lomakkeissa on elementtejä, jotka on määritelty ryhmäksi (role="group"), vaikka ne eivät ole ryhmiä.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 8. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Sähköpostivahvistus näyttää luettelolta, mutta se ei ole ohjelmallisesti sitä.
 9. (WCAG 1.3.5) Lomakekenttien tarkoituksia ei ole määritelty asiaankuuluvilla autocomplete-attribuuteilla.
 10. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Lomakkeiden tekstikenttien reunojen kontrasti taustaan on liian matala.
 11. (WCAG 2.4.3) Elementtien lukemisjärjestys ei aina vastaa niiden visuaalista järjestystä.
 12. (WCAG 2.4.4) Lomakkeilla on muutamia linkkejä, jotka aukeavat uuteen välilehteen. Tätä ei ole merkitty visuaalisesti linkkiin, mutta ohjelmallisesti se on merkitty aria-labelillä.
 13. (WCAG 3.3.2) Kentiltä, joilla on tarkka syöttömuoto ja etenkin sen validointi, puuttuu ohjeet syöttömuodosta kentän yhteydestä.
 14. (WCAG 3.3.2) Kaikkia pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty visuaalisesti pakolliseksi.
 15. (WCAG 3.3.1, 4.1.3, 3.3.3) Lomakkeiden virheilmoitukset on annettu virhekoosteena sivun ylälaidassa ja kenttäkohtaisina virheilmoituksina. Jos jossain kentässä on muotoiluvirhe ja käyttäjä yrittää lähettää lomakkeen, kyseinen kenttä tyhjenee ja siinä kerrotaan syötteen olleen väärän muotoinen. Käyttäjää ei neuvota oikeassa muotoilussa.
 16. (WCAG 4.1.2, 1.3.1) Joissain lomakkeiden kohdissa on mahdollista lisätä rivejä painamalla plus-painiketta, jolloin uudet rivit ilmestyvät painikkeen yläpuolelle. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tästä mitään tietoa. Lisäksi uusia rivejä lisätessä näkyvä ohjeistus jää jokaisen kokonaisuuden loppuun, vaikka painike on vain viimeisen kokonaisuuden alapuolella
 17. (WCAG 4.1.2) Kohdissa, joihin tiedostoja voi lisätä useita, jokainen tiedostonlisäyskokonaisuus on yhdistetty group-roolilla, ja kaikilla ryhmillä on sama nimilappu.
Saavutettavuuspuutteet on toimitettu palveluntarjoajan käsiteltäviksi ja odottavat toimenpiteitä. PRH pyrkii korjaamaan lomakkeet saavutettaviksi vuoden 2023 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.


Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitelläänAvautuu uuteen välilehteen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023